Dorpsoverleg Meijel

04-07-2016 - Dorpsondersteuner op het infoloket

Projectgroepen > Nieuws van: Zorg

Foto Francis Gottmer 1.jpg

Zoals u in de Nieuwsbrief al eerder  hebt kunnen lezen heeft Meijel een dorpsondersteuner. Haar naam is Francis Gottmer.

Bereikbaar per mail: dorpsondersteunervanmeijel@gmail.com. Op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 10 en 11 uur is Francis  telefonisch bereikbaar. Haar telefoonnummer is 06 - 23 987 425. Mocht ze buiten deze tijden de telefoon niet kunnen aannemen, kunt u altijd een bericht inspreken. Ze belt u terug.

De belangrijkste taak van haar zal zijn te zoeken naar een betere samenwerking tussen de vrijwilligers en professionele zorgverleners. Ze zet zich in voor een vitale samenleving waarin wij, waar dat mogelijk is,  voor elkaar zorgen. Huishoudelijke Hulp is hier een voorbeeld van. Wie niet meer zelf, met mantelzorgers of vrijwilligers zijn huis schoon en leefbaar kan houden, krijgt daar professionele hulp bij. Het dorp regelt het zelf. Geen minutenzorg, maar samen kijken wat er nodig is.

Francis ondersteunt niet alleen bij de aanvraag voor huishoudelijke hulp.

Vanaf maandag 20 juni zal Francis deel uit gaan maken van het infoloket dat iedere maandagmorgen tussen 10 en 11 uur open is. Hier  kunt u bijvoorbeeld ook terecht met vragen over de zorg (WMO gemeente), vragen over uw inkomen of andere zaken waar u zelf geen oplossing meer voor weet.

Het infoloket kunt u vinden in d’n Binger. Op maandag tussen 10 en 11 uur kunt u altijd binnenlopen. U kunt met Francis ook een afspraak maken.

Logo info loket.jpg

Nieuws projectgroepen