Dorpsoverleg Meijel

24-07-2015 - Aanpassing Hulp in de Huishouding Gemeente Peel en Maas

Nieuwe logo.png

BRIEF GEMEENTE

De gemeente Peel en Maas is op zoek naar een nieuwe aanpak voor hulp bij het huishouden. In de dorpen Kessel/Kessel-Eik, Koningslust en Meijel zijn plannen in de maak om met ingang van 2016 een proef te starten met een andere aanpak van hulp bij het huishouden. Een brede werkgroep is bezig met het uitwerken van deze plannen. In deze werkgroep zijn alle kernen vertegenwoordigd, enkele huishoudelijke hulpen en ook de gemeente. In Kessel/Kessel-Eik, Koningslust en Meijel wil men graag starten met deze proef. Andere kernen kunnen later aansluiten.

Waarom een nieuwe aanpak?
De nieuwe aanpak is een antwoord op bezuinigingen die het Rijk oplegt aan de gemeenten. Deze ontvangen 40% minder budget. De nieuwe aanpak sluit daarnaast aan bij de praktijk die in verschillende dorpen van Peel en Maas al op andere terreinen wordt toegepast, namelijk dat burgers het initiatief in eigen hand nemen en zaken zelf gaan organiseren.

Stand van zaken
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de proef. Vandaar dat wij u nu informeren. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. De initiatiefnemers in de kernen die meedoen nemen daarin het voortouw.

Wat verandert er?
Een belangrijke verandering is dat de toegang tot hulp bij het huishouden gemakkelijker wordt. De mensen die hulp ontvangen krijgen o.a. ook meer te zeggen over wie bij hen hulp komt geven. Daarnaast wordt de hulp geregeld vanuit het eigen dorp waarin men woont. Voor de hulpen verandert er ook het een en ander. Op dit moment zijn de hulpen nog in dienst van een zorgaanbieder of werken rechtstreeks voor de hulpvrager. De dorpen die de hulp zelf gaan organiseren, nemen niemand in dienst. Daar moet een andere constructie voor bedacht worden. In Meijel zal de pilot iets anders worden opgezet. Het is de bedoeling dat de hulpen daar wel bij een organisatie in loondienst zijn. De komende maanden moeten deze zaken voor alle pilots nog verder worden uitgezocht.

Start in 2016
In de periode juli - oktober 2015 wordt de proef verder uitgewerkt en voorbereid. Pas dan wordt besloten of er voldoende basis en draagvlak is om het nieuwe jaar daadwerkelijk te starten met een andere aanpak van hulp bij het huishouden.

Nadat de proef verder is uitgewerkt en voorbereid worden zowel u als hulpvrager, als de hulpen zelf, geïnformeerd over de nieuwe aanpak. Dit zal na de zomer zijn. U ontvangt dan een uitnodiging voor een algemene bijeenkomst en ook zal er nog een persoonlijk gesprek met u plaatsvinden. Voor vragen kunt u terecht bij het infoloket (vakantie gesloten tot 14/9) of de ouderenadviseurs.

 

 

Nieuws projectgroepen