Dorpsoverleg Meijel

12-01-2015 - Meld uw ervaring met alle veranderingen in de zorg

Nieuwe logo.png

Steeds meer worden ouderen afhankelijk van goede zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Tegelijkertijd wordt de ouderenzorg steeds meer uitgekleed als gevolg van bezuinigingen. Veel zorgcentra kampen met een gebrek aan financiële middelen. Kortom, de kwaliteit van de ouderenzorg komt steeds meer onder druk te staan.
Een gedeelte van de zorg zit vanaf nu bij de gemeente. Gemeenten zijn  verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Hoewel 2015 een overgangsjaar is, gaat er waarschijnlijk toch veel voor u veranderen. De gemeente Peel en Maas heeft er zelfs een slogan voor bedacht. ‘Met Vele Handen zorgen voor kwaliteit van leven’. Zo is het maar net. Daarbij is iedereen hard nodig. Maar hier ligt ook een taak voor de overheid. De burgers moeten goed geïnformeerd worden over de voortgang. Maar samen kunnen we er ook voor zorgen dat het proces goed verloopt en daarom moeten we vooral elkaar blijven informeren. Daarin kunnen de dorps- infoloketten een belangrijke rol spelen.  Om u te helpen, maar ook als er klachten zijn, waardoor  er in beleid mogelijk iets moet veranderen. Dat is ook de reden dat wij u oproepen om hier gebruik van te maken. ‘Zorgen moet je doen, niet maken’.

Nieuws projectgroepen