Dorpsoverleg Meijel

12-09-2019 - Huisvesting arbeidsmigranten locatie Nieuwehof

Projectgroepen > Nieuws van: Wonen & woonklimaat

Huisvesting arbeidsmigranten.jpeg

Sinds jaar en dag vullen mensen uit, met name midden- oost Europese landen, in onze regio de vraag naar tijdelijke arbeid in. Aanvankelijk was dit in de piekperiode in de agrarische sector, maar de laatste jaren is dit ook structureel in bijvoorbeeld de logistieke sector. De gemeenteraad van Peel en Maas heeft in april van dit jaar een nieuw beleid vastgesteld voor huisvesting van arbeidsmigranten. Eén van de onderdelen van dit beleid is goede huisvesting van arbeidsmigranten. Hierdoor kunnen initiatiefnemers van een locatie bij de gemeente een vergunningaanvraag indienen voor de huisvestiging van maximaal 400 arbeidsmigranten per locatie. Het aantal experimenten is maximaal 3. 

Begin juni is er een inloopbijeenkomst geweest voor omwonenden en het Dorpsoverleg. Tijdens deze bijeenkomst heeft de eigenaar van camping Nieuwehof het plan voor huisvesting van maximaal 400 arbeidsmigranten gepresenteerd. Het betreft een periode van 10 jaar op deze locatie. Er zal een nieuw, tijdelijk gebouw geplaatst worden waar deze arbeidsmigranten gaan verblijven. Bij de huisvesting moet er rekening gehouden worden met de omgeving (omwonenden en verkeerssituatie) en er moet sprake zijn van een kwalitatief goede huisvesting met een goede regeling van het beheer en toezicht. Het plan is om na deze periode de grond beschikbaar te stellen aan de buurt en gemeenschap. Momenteel wordt de vergunningaanvraag voorbereid en zijn er gesprekken met de omwonenden en het Dorpsoverleg. Met name het aantal arbeidsmigranten en de verkeersveiligheid is voor zowel de omwonenden als het Dorpsoverleg een aandachtspunt. Zodra de vergunning is verleend zal over alle relevante aspecten meer duidelijkheid komen.


Bron afbeelding: Meijel24.nl

 

Nieuws projectgroepen