Dorpsoverleg Meijel

08-06-2019 - Herinrichting Hagelkruisveld

Projectgroepen > Nieuws van: Wonen & woonklimaat

Hagelkruisveld.JPG

Op 29 mei 2019 heeft er een informatieavond plaatsgevonden omtrent het afkoppelen en herinrichten van het Hagelkruisveld. Er is gesproken over de verandering van het klimaat en hoe hier op ingespeeld kan worden. Meer groen, minder verharding en regenwater infiltreren zijn nodig om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering.

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen tijdens de informatieavond:

  • Projectoverzicht
  • Aanleiding
  • Klimaatadaptie/groen
  • Afkoppelen regenwater
  • Vooropname panden
  • Communicatie
  • Globale planning

Mocht u graag meer willen weten over de herinrichting van het Hagelkruisveld? Bekijk dan de presentatie of het verslag van de informatieavond via de volgende links:

Presentatie afkoppelen en herinrichten Hagelkruisveld

Verslag informatieavond Hagelkruisveld

Nieuws projectgroepen