Dorpsoverleg Meijel

15-03-2017 - Op weg naar begeleid wonen voor jongeren in Meijel

Projectgroepen > Nieuws van: Wonen & woonklimaat

home 1.jpg

In september heeft het netwerk Wonen van het Dorpsoverleg Meijel samen met Ard en Marina Stappers een oproep geplaatst. Het doel van deze oproep was om in contact te komen met ouders van jong volwassenen met een beperking die wilden meedenken over het realiseren van huisvesting voor hun kinderen in Meijel. Uit de aanwezigheid van veel ouders tijdens de daaropvolgende bijeenkomst op 10 oktober 2016 bleek dat er grote interesse is voor dit huisvestingsvraagstuk. Hoewel er nog veel vragen en onduidelijkheden waren, was er grote bereidheid om er samen voor te zorgen dat er woningen gebouwd gaan worden voor deze jongeren.

In gesprek met zorgaanbieders
Enkele weken later heeft een zorgaanbieder uitleg gegeven over hoe zij omgaan met dergelijke initiatieven. Dit nam veel onduidelijkheid weg bij de aanwezige ouders. De initiatiefnemers zijn daarna in gesprek gegaan met andere zorgaanbieders, de gemeente en woningcorporatie Antares om de bereidheid te peilen om mee te doen aan dit traject. Alle partijen hebben inmiddels aangegeven een dergelijke huisvesting in Meijel te zien zitten. Ard en Marina Stappers: “Wij zijn als ouders van Jeroen al lange tijd aan het nadenken over de toekomstige woonsituatie van onze zoon. We waren blij verrast dat er bij de startbijeenkomst zoveel ouders aanwezig waren. Hoewel de groep heel divers is, is het aantal jongeren dat in de nabije toekomst op zichzelf wil gaan wonen toegenomen naar17.”

Bezoek voorbeeldprojecten
Afgelopen weken hebben ouders twee wooncomplexen bezocht van een zorgaanbieder. Dit moet bijdragen aan een goede keuze voor de meest passende zorgaanbieder. Ard: “We vinden het belangrijk dat we als ouders invloed houden op de woonsituatie van ons kind. In de tussentijd zijn er regelmatig overleggen geweest tussen de initiatiefnemers, de gemeente en het Dorpsoverleg. Bij elke vergadering sluiten twee ouders aan zodat ze worden meegenomen in het proces.”

Zoeken naar een geschikte locatie
Er zijn in Meijel enkele locaties die mogelijk in aanmerking komen. Rob Peeters van het Dorpsoverleg: “Om voor een zorgaanbieder een rendabel project te kunnen realiseren, moeten er minimaal 21 woningen gebouwd worden. Dit hoeven uiteraard niet allemaal zorgwoningen te zijn. We focussen ons nu op de locatie van het voormalig pand Jaspers en de Beckers locatie. De aanblik van beide locaties is voor veel mensen een doorn in het oog. Met dit nieuwbouwproject slaan we dan twee vliegen in een klap. De jongeren vinden er een thuis en de locatie krijgt een mooie invulling.”

Hoe verder?
Binnenkort wordt een zorgaanbieder gekozen. Met deze zorgaanbieder, woningcorporatie Antares, gemeente en de eigenaar van de toekomstige locatie moet tot overeenstemming worden gekomen. Daarna kan een verdere stap worden genomen tot de realisatie van een woonvoorziening voor jong volwassenen met een beperking in Meijel. Ook dat is Peelgeluk.

 

 

Nieuws projectgroepen