Dorpsoverleg Meijel

27-01-2015 - Plannen Kapelkeshof gepresenteerd

Projectgroepen > Nieuws van: Wonen & woonklimaat

Op maandag 12 januari vond er een informatieavond plaats over de plannen van Kapelkeshof, de voormalig Beckers fabriek. Onder grote belangstelling presenteerde projectontwikkelaar Focus haar plannen voor Kapelkeshof en werd er een doorkijk gegeven naar Meijel-Oost. In de voorbereidingen naar deze avond is er regelmatig contact geweest met het Dorpsoverleg en de buurt.

Woningaanbod
In het Kapelkeshof komt een gevarieerd aanbod van woningen. Er worden (huur)appartementen, seniorenwoningen, rijtjeswoningen en starterswoningen gebouwd. In overleg met de gemeente is er veel aandacht besteed aan de buitenruimte.

Ook voor de locatie aan de andere kant van de Steegstraat tot aan de Jan Thijssensteeg presenteerde de stedenbouwkundige zijn plannen. Deze locatie komt aan bod indien Kapelkeshof gereed is. Hier zijn met name vrijstaande woningen en twee-onder-één kapwoningen gepland.

Procedure
Momenteel wordt de asbest uit de fabriek verwijderd. In de week voor carnaval vindt de eerste sloophandeling plaats door wethouder Anton Janssen. Voor beide locaties worden op korte termijn twee aparte bestemmingsplannen in procedure gebracht. Zodra deze vastgesteld zijn, kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Het netwerk Wonen & Woonklimaat van het Dorpsoverleg is van mening dat eerst de locatie Beckers gereed moet zijn alvorens er gestart gaat worden aan de andere kant van de Steegstraat. Naast deze locatie zijn er namelijk nog meer locaties in Meijel waar gebouwd kan worden. Het netwerk vindt het belangrijk dat eerst de ‘lelijke’ plekken in de kern worden herontwikkeld alvorens er wordt gebouwd op uitbreidingslocaties.

 

Nieuws projectgroepen