Dorpsoverleg Meijel

04-06-2014 - Enquête woonbehoefte 55+’ers in Meijel

Projectgroepen > Nieuws van: Wonen & woonklimaat

De werkgroep ‘Wonen en Woonklimaat’ van het Dorpsoverleg Meijel heeft het initiatief genomen om de (toekomstige) vraag naar huisvesting van 55+’ers in beeld te brengen. Ze hebben daarbij de samenwerking gezocht met de KBO Meijel.

Waarom dit onderzoek?
Veranderingen in de samenleving gaan snel. Dit geldt zeker voor de zorg. Ouderen willen (of moeten) steeds langer thuis blijven wonen. Wat voor wensen en vragen komen hierbij kijken? Dit onderzoek is vooral belangrijk om bij een veranderende woonbehoefte de markt in beweging te krijgen. Iedereen wacht op elkaar lijkt het wel. Met name projectontwikkelaars gaan pas bouwen als er vraag ontstaat. En daarbij is uw hulp nodig. Want met de uitkomsten van dit onderzoek kan de werkgroep van het Dorpsoverleg aan de slag. Want als de vraag in beeld is, kan ook onderzocht worden of er voldoende passende woningen zijn in Meijel die voldoen aan die vraag.

Kortom: Goed voor de 55+’ers die in Meijel wonen en goed voor de leefbaarheid van ons dorp!

Meedoen? Heel graag!
Alle leden van de KBO ontvangen een korte enquête. Bent u geen lid van de KBO, maar wilt u wel meedoen aan de enquête? Heel graag! U kunt hier de enquete downloaden.

U kunt de enquête tot uiterlijk 30 juni inleveren in de daarvoor bestemde bus in de hal van Gemeenschapshuis D’n Binger of bij Huub Grommen, van der Steenstraat 33 in Meijel. Ook is mogelijk een volledig ingevulde enquete in te scannen en te mailen naar info@dorpsoverlegmeijel.nl. Onder de inzenders verloten we 10 boodschappenpakketten.

Wij hopen op heel veel reacties! Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Nieuws projectgroepen