Dorpsoverleg Meijel

15-04-2014 - Directie Antares bezoekt Meijel

Projectgroepen > Nieuws van: Wonen & woonklimaat

De laatste jaren heeft woningcorporatie Antares enkele mooie woongebouwen gerealiseerd in Meijel. Met als laatste treffende voorbeeld de 22 huurappartementen boven de Aldi. De komende jaren staan er in de kern veel ontwikkelingen op het programma. Deze ontwikkelingen wilde het Dorpsoverleg Meijel graag delen met Antares. Daarom reisde de directie van Antares op woensdag 26 maart af naar Meijel voor een werkbezoek.

Uitleg over het Dorpsoverleg
De directie kreeg eerst een overall presentie over hoe het Dorpsoverleg Meijel is georganiseerd, welke resultaten zijn geboekt en van de vele activiteiten die lopen. Daarna was het woord aan de projectgroep Kern om hun successen voor de kern te vertellen. En de werkgroep Wonen en Woonklimaat deed haar verhaal over de mogelijkheden die liggen op het gebied van wonen in Meijel. Een rondgang langs de verschillende locaties gaf de directie een goed beeld van de kwaliteiten die Meijel heeft, waar nog knelpunten liggen, maar ook van de locaties die kunnen worden ontwikkeld op korte en lange termijn.

Samenwerking
De laatste jaren heeft Antares voornamelijk appartementen gebouwd. De komende tijd ligt hun focus ook op de woonbehoefte voor woonurgenten, bijvoorbeeld arbeidsmigranten, en begeleid wonen voor (jong) volwassenen met een beperking. Deze woonvormen hebben ook de aandacht van de projectgroep Wonen en Woonklimaat. Er is daarom de afspraak gemaakt om een projectgroep te formeren waarin het Dorpsoverleg samen met Antares de mogelijkheden gaat bekijken.

Aangenaam verrast
De directie van Antares was onder de indruk van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid van Meijel en de professionaliteit van het Dorpsoverleg.  Directeur Paul Stelder: “We zijn aangenaam verrast door de vele activiteiten die het Dorpsoverleg onder haar hoede heeft. Samen gaan we naar de toekomst van Meijel kijken.”

Nieuws projectgroepen