Dorpsoverleg Meijel

17-11-2012 - Onderzoek naar woningbehoefte jongeren in Meijel

Projectgroepen > Nieuws van: Wonen & woonklimaat

meijel-gastvrij-dorp1-150x115.jpg

Peel en Maas heeft zelfsturing hoog in het vaandel staan. Dit houdt in dat inwoners van een kern zelf met ideeën en initiatieven moeten komen. Meijel heeft dit opgepakt door het oprichten van een dorpsoverleg.

Dit dorpsoverleg  bestaat uit zes projectgroepen waarvan ieder een bepaald thema oppakt. Er zijn  bijeenkomsten gehouden waar de inwoners van Meijel hun wensen en ideeën konden meegeven. De projectgroepen zijn hiermee aan de slag gegaan.

Dorine Gielen, Reny Nijssen en Rob Peeters zijn de kartrekkers voor de projectgroep Wonen en Woonklimaat. Zij hebben gesprekken gevoerd met de gemeente Peel en Maas, Antares en enkele projectontwikkelaars die in Meijel actief zijn. Hierdoor hebben zij een beeld van de mogelijkheden voor de woningbouw in Meijel.

Een hot item bij de projectgroep Wonen en Woonklimaat is de huisvesting voor jongeren. Voor deze groep moeten betaalbare en geschikte woningen komen, zodat ze in Meijel kunnen en willen (blijven) wonen. Om een goed beeld te krijgen van de behoefte van de jongeren die in Meijel willen wonen wordt er een enquête gehouden.

Met de resultaten van het onderzoek gaat het dorpsoverleg terug naar de eerder genoemde partijen. Op deze manier hopen ze dat er gebouwd gaat worden, waar ook daadwerkelijk behoefte aan is.

Nieuws projectgroepen