Dorpsoverleg Meijel

27-04-2017 - Praat mee over een veilige entree Meijel op 8 mei

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

Afbeelding oversteekplaats school Kerkstraat.jpg

Netwerk infrastructuur, voorzieningen en winkels hebben het initiatief genomen om de entree van Meijel veiliger te maken. Het betreft hier de straten Kerkstraat en Jan Truijenstraat, beide zijn 30 km zone wegen maar niet als zodanig ingericht. De gemeente heeft de Kerkstraat al vanaf 2012 op het programma staan en de Jan Truijenstraat in 2018.
We horen graag uw mening over het eerste schetsontwerp voor een veilige entree op maandag 8 mei om 20.00 uur in het Oranje Hotel.

Waar denken we aan:

- Verkeersveiliger maken en snelheid remmend inrichten 
   Binnenkomst vanuit Beringe: van 80 naar 30 aanpassen conform regelgeving naar 80 naar 50 naar 30 km/u 
Gemiddelde snelheid terugbrengen van nu 47 km/u naar 30 km/u
- Uitstraling te laten aansluiten aan de kern 
- Hergebruik materialen, sobere en doelmatige verduurzaming
- Kwaliteit van de leefomgeving
- Ruimte creëren voor extra groen
- Behoud van bestaande bomen
- Bomen plaatsen in Jan Truijenstraat

Er is overleg geweest met de gemeente. Op basis van genoemde punten waarvan het veiligheidspunt het belangrijkste is, is het eerste schetsontwerp opgesteld.

Het is belangrijk dat de aanwonenden en aangrenzende ondernemers van de Kerkstraat en Jan Truijenstraat hun eigen ideeën en of wensen inbrengen om tot een definitief plan te komen. En natuurlijk is iedereen welkom om te luisteren en ideeën in te brengen.

Op 8 mei halen wij uw input op. Daarna gaan we deze toetsen op relevantie en haalbaarheid ( technisch en financieel) en wordt het eerste conceptplan opgesteld.

Zodra het plan klaar is, wordt dat gepresenteerd.

Nieuws projectgroepen