Dorpsoverleg Meijel

25-05-2016 - De kracht van het eigen initiatief

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

Dorpskern - kijk-meijel akkoord incl logo.png

Na een lange periode van voorbereiding ging in april vorig jaar ging de herinrichting van het Raadhuisplein en de Dorpsstraat van start. De uitvoering verliep voorspoedig en op 27 en 28 mei kan de prachtig vernieuwde kern feestelijk geopend worden.

Hoge prioriteit
In 2011 kwam de toekomstvisie van Meijel tot stand met inbreng van vele inwoners. De Meijelse gemeenschap droeg het tegengaan van de verloedering van de Dorpsstraat en het creëren van een herkenbaar Peelbeeld aan als prioritair project. Concentratie van winkels en andere voorzieningen in het gebied Dorpsstraat en Raadhuisplein als uitgangspunt om de Meijelse kern weer tot een goed functionerend centrum voor dagelijkse en hoogfrequente recreatieve aankopen te ontwikkelen. Een aantrekkelijke kern met een eigen Peeluitstraling draagt bij aan het behouden van inwoners, aantrekken van forenzen, dagrecreanten en toeristen. Het Peelbeeld heeft vorm gekregen door een water- en lichtpartij in contouren van de Groote Peel en met een koppeling naar het lied ‘De Peel in brand’ van Rowwen Hèze. Maar het Peelbeeld is ook te herkennen in de peelveldjes, knuppelbruggetjes, verlichting in de vorm van wuivend riet, een nieuwe groenstructuur en in de verlichting van de kerk.
In december 2013 stelde de gemeenteraad van Peel en Maas een bedrag beschikbaar van 2,3 miljoen euro voor de herinrichting van de kern. De provincie Limburg vulde dit bedrag aan met 0,2 miljoen euro.

Regie in handen van Projectgroep Kern Meijel
De gemeente Peel en Maas heeft zelfsturing hoog in het vaandel staan. De projectgroep Kern Meijel  Cor Geurtjens, Jo Manders, Leo Kuepers, Wil van Oosteren en Wim Pluijm heeft hier op bijzondere wijze invulling aan gegeven. De regie van de hele voorbereidingsfase was in handen van deze voortvarend optredende mannen. In de uitvoeringsfase hebben zij een belangrijke rol gespeeld en staken op vrijwillige basis veel tijd in overleggen met eigenaren, ondernemers, bewoners, andere belanghebbenden, gemeente en ontwerpbureau om samen tot een definitief ontwerp te komen. In de verschillende fases van de planvoorbereiding zijn bijeenkomsten gehouden om ondernemers en bewoners te betrekken en te informeren, wat uiteindelijk leidde tot een brede steun uit het dorp.
Dankzij de inzet van de projectgroep Kern Meijel zijn een behoorlijk aantal  winkellocaties opnieuw ingevuld en er zit nog steeds beweging in.

Auto-te-gast en een verkeerskundige verbetering
Op het Raadhuisplein en Dorpsstraat is het auto-te-gast principe uitgangspunt. Het plein met peelfontein is nu meer een verblijfsplein  waardoor het ook aantrekkelijker is voor evenementen. De aanpassing in de aansluiting van het Raadhuisplein met de Dorpsstraat en de Jan Truijenstraat heeft geleid tot een overzichtelijkere situatie. De bocht is ruimer van opzet waardoor met name vrachtwagens en bussen deze bocht beter kunnen nemen en fietsers voldoende ruimte houden. Hierdoor is een verkeersveiligere situatie ontstaan.

Peelgeluk
Om Meijel nog beter op de kaart te zetten is het concept "Peelgeluk voor jou en Meijel" ontwikkeld voor de promotie van Meijel. Het doel hiervan is om iedereen, de Meijelnaar, de forens en de toerist Meijel te laten beleven, maar vooral ook te laten vóelen wat Peelgeluk voor Jou en Meijel is. De ondernemers uit Meijel zijn hierin een zeer belangrijke schakel, maar ook verenigingen en andere organisaties doen mee.

Nieuws projectgroepen