Dorpsoverleg Meijel

24-02-2016 - Parkeren in de vernieuwde kern Meijel

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

parkeerkaart website 2.jpg

Met het plaatsen van de lantaarnpalen zijn de werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting kern nagenoeg afgerond. Meijel mag met recht trots zijn op het eindresultaat. Alle elementen op het Raadhuisplein en in de Dorpsstraat ademen de sfeer van de Peel uit. De herinrichting heeft veranderingen in de infrastructuur met zich meegebracht, met name op het gebied van parkeren.

Parkeren
Uitgangspunt op het Raadhuisplein is de ‘auto te gast situatie’; de fietser en voetganger hebben prioriteit.  Om geen afbreuk te doen aan de prachtige uitstraling en het mooie karakter van het plein wordt het autogebruik beperkt. Parkeren op het plein en nabij de kerk is daarom slechts op een klein aantal plekken toegestaan. Ook voor de Dorpsstraat en de rest van de kern Meijel geldt overigens dat alleen geparkeerd mag worden in de parkeervakken die zijn aangeduid met een P parkeerbord. Op die manier wordt de doorgang niet belemmerd voor bijvoorbeeld rolstoel- en rollatorgebruikers en ontstaan er geen verkeersonveilige situaties. Er is in Meijel meer dan voldoende parkeergelegenheid. Zeker nu het terrein bij Groepsaccommodatie Peel en Maas is toegevoegd als openbare parkeerplaats.  De gemeente heeft hierover afspraken kunnen maken met Ronald van Tilborg. De gemeente egaliseerde de oude parkeerplaats en leverde de oude klinkers uit de Dorpsstraat. Het leggen van de klinkers kwam voor rekening van Ronald van Tilborg. Ronald heeft zelfs toestemming gegeven om een toegangspoort te maken om zo de kinderen van het Kindcentrum Meijel veilig te laten in- en uitstappen in en uit de auto’s. Het is aan het Kindcentrum Meijel om de toegang te realiseren.

Op onderstaand kaartje is duidelijk aangegeven waar overal parkeermogelijkheden zijn.
Voor de bebouwde kom geldt bovendien een maximum snelheid van 30 km. per uur en doorgaand vrachtverkeer is verboden. De weekmarkt keert weer terug op de vertrouwende plek op het Alexanderplein, omdat daar meer ruimte is.

Goed voorbeeld doet goed volgen
De inwoners kunnen zelf het goede voorbeeld geven door te parkeren in de vakken en op de beschikbare parkeerterreinen. De ondernemers in de Dorpsstraat zouden bijvoorbeeld bij collega’s met eigen parkeerruimte kunnen vragen of de auto’s van hun medewerkers en bedrijfsauto’s daar mogen parkeren. Bezoekers en toeristen kunnen dan gemakkelijk een 
parkeerplek in de nabijheid van winkels en horeca vinden. Zodra alle verkeersborden zijn geplaatst, vinden er extra controles plaats op snelheid en fout
parkeren. Let daarom goed op de borden waar te parkeren en vermijd hiermee een hoge boete. Het kan natuurlijk ook geen kwaad om iemand aan te spreken wanneer hij of zij fout parkeert.

Samen zorgen voor een veilig Meijel
De Meijelnaren zorgen samen voor een veilig, maar ook gezellig en leefbaar Meijel met volop Peelgeluk voor jou en MeIJel.

Nieuws projectgroepen