Dorpsoverleg Meijel

21-11-2015 - Opening Kern Meijel 27 en 28 mei 2016: oproep aan verenigingen

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

afbeelding bij artikel peelgeluk.jpg

Op weg naar Peelgeluk
Meijel verandert in haar uitstraling en gelukkig ervaren wij dit als trots. Ongetwijfeld heeft u al vernomen (anders bij deze) dat we onze vernieuwde kern openen op 27 en 28 mei 2016. Er is een team, onder de vlag van het Dorpsoverleg, gestart om dit feest onvergetelijk te gaan maken. Er volgen 2 dagen lang festiviteiten om ons (en iedereen om ons heen) te laten deelnemen aan ons nieuwe Peelgeluk. 

 “Een nieuwe kern waar je zichtbaar de peel in terugvindt.”

Programma officiële opening 27 mei
De muziek- en cultuurverenigingen zijn gevraagd een belangrijke bijdrage te leveren aan de officiële opening. Er wordt op deze dag vanuit 4 windstreken binnen Meijel in optocht naar het vernieuwde Raadhuisplein gewandeld;  iedere stoet kent een eigen thema, een thema dat past bij de geschiedenis van Meijel. Denk aan peelwerkers, romeinen, schutters en kanonnen. Zang en live muziek is een onderdeel van iedere stoet. Eenmaal aangekomen op het Raadhuisplein, vindt de officiële opening plaats.

Meedoen ? Heel graag !
Schutterijen, de toneelvereniging, harmonie en koren ‘trekken deze kar’. De initiatiefnemers (verenigingen) willen natuurlijk graag meer verenigingen betrekken bij deze ‘grande opening’ op vrijdag 27 mei.
Meedoen kan op allerlei manieren: kijken, meelopen, mee organiseren. Het zou wel echt geweldig zijn als buurtverenigingen in de omgeving van de vertrekpunten (route) mee gaan doen. Je aansluiten, helpen en als jullie willen zelfs bijdragen aan de organisatie. Ook sportverenigingen kunnen meedoen. De initiatiefnemers gaan ook actief andere verenigingen benaderen.
Doel is om op 27 mei 2016 een grootse, betrokken opening te vieren van onze nieuwe kern. Ervaren we met z’n allen het “Peelgeluk voor jou en MeIJel”.

Mogen we op u rekenen?

Namens het Dorpsoverleg Meijel,
Organisatie opening Kern Meijel                   

 

Nieuws projectgroepen