Dorpsoverleg Meijel

16-04-2015 - Herinrichting kern Meijel officieel van start

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

Kern Meijelwebsite.jpg

Peelbeeld geeft Meijel nieuw gezicht

Op woensdag 15 april hebben wethouder Arno Janssen van de gemeente Peel en Maas en Tjeu Clerkx, directeur van Bloem Civieltechniek b.v. de officiële starthandeling verricht voor de werkzaamheden herinrichting kern Meijel. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden aan eind van dit jaar afgerond. In het voorjaar van 2016 zal dan de grootse opening kunnen plaatsvinden.

De Peel staat centraal
Vanaf het begin heeft het neerzetten van een markant Peelbeeld centraal gestaan in de plannen. De Peelelementen zijn van belang om als Meijel onderscheidend te kunnen zijn ten opzichte van de omliggende kernen. Om allerlei manieren krijgen de Peelelementen vorm. Zo zijn bijvoorbeeld in de bestrating op het Raadhuisplein de contouren van de Groote Peel zichtbaar en komt er een heuse Peelfontein, zijn vroegere turfstenen als basis gebruikt voor het ontwerp van het straatmeubilair, is de beplanting geïnspireerd op de Peel en krijgen de kerk en het voormalige gemeentehuis een prominente plek op het Raadhuisplein. Door dit alles ontstaat meer eenheid en een gezellige sfeer in het dorp, waardoor het voor inwoners en recreanten hier goed vertoeven is.

Aanpak Dorpsstraat: hoge prioriteit

In 2011 heeft het Dorpsoverleg Meijel samen met de inwoners van Meijel hun toekomstbeeld vorm gegeven. Prioriteit nummer één voor de inwoners was de aanpak van de Dorpsstraat om de teloorgang tegen te gaan. De projectgroep Kern Meijel heeft deze boodschap opgepakt en is vervolgens met een planontwikkelingskrediet van de gemeente aan de slag gegaan om tot een plan te komen voor de opwaardering van het Raadhuisplein en de Dorpsstraat. Eind 2013 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas 2,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan en Provincie Limburg heeft € 200.000 subsidie verleend. Het belangrijkste doel van het plan is om de kern leefbaar te houden voor nu én de toekomst, maar ook om een aantrekkelijke uitvalsbasis te zijn voor recreanten.

Prachtig voorbeeld van zelfsturing
Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Peel en Maas en andere partners. De kartrekker in het geheel is steeds de projectgroep Kern Meijel geweest. De leden van deze projectgroep hebben belangeloos ontelbaar veel vrije uren en energie in het plan gestoken. Zij waren het ook die steeds weer draagvlak wisten te creëren bij de inwoners en de ondernemers. Wethouder Arno Janssen roemt dit initiatief: “Zelfsturing leeft in Meijel. Inwoners uit Meijel nemen graag het initiatief in handen. Dat komt tot uitdrukking bij de uitvoering van de herinrichting kern, maar ik zie het ook terug in de vele andere initiatieven die in dit prachtige dorp opbloeien”.

Bekijk hier het filmpje van Omroep Peel en Maas.

 

 

Nieuws projectgroepen