Dorpsoverleg Meijel

29-03-2015 - Start werkzaamheden herinrichting Kern Meijel in april

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

Na een lange periode van overleggen, vergaderen en bezoeken van diverse locaties door de netwerkgroep Kern Meijel, medewerkers van Peel en Maas en Ducot Engineering en Advies is het dan zover.
In april gaat de schop in de grond.

Aanbestedingen
Het totale werk herinrichting Kern Meijel is onderverdeeld in het waterkunstwerk Peelfontein, het groen en peelveldjes, meubilair, de wegen, het plein en voetgangersgebied plus de verlichting.
Kwaliteit was een belangrijk aspect bij de boordelingen van de aanbiedingen in de aanbestedingen. De gemeente Peel en Maas heeft de opdrachten gegund.

Aannemers
Bloem Civieltechniek B.V. is de hoofdaannemer geworden. Het project wordt in samenwerking gemaakt met:
Rots maatwerk, specialist in bijzondere projecten, gaat  het waterkunstwerk peelfontein realiseren.
De Meijelse ondernemers Hoveniersbedrijf Van der Asdonk en Verzogroen realiseren het nieuwe groen en de peelveldjes in de Kern.
Ontwerpstudio BOMM levert de speciaal voor Meijel ontworpen zitelementen.
Ziut levert en installeert de gekozen lichtmasten.

Informatieavond
Bloem Civieltechniek B.V., de Gemeente Peel en Maas en werkgroep Kern Meijel willen de inwoners van Meijel, in het bijzonder de aanwonenden van het Raadhuisplein, Dorpsstraat en het direct aangrenzende, plus de daar gevestigde ondernemers goed informeren over de uit te voeren werkzaamheden.

Dinsdag 14 april om 20.00 uur in de Rabozaal van d’n Binger presenteren zij het plan van aanpak. Aan de orde komen onder andere de fasering van de werkzaamheden, omleidingen en te verwachten overlast. Gestreefd wordt de overlast zo beperkt mogelijk te houden en de toegankelijkheid te waarborgen. Echter overlast is bij dit soort ingrijpende werkzaamheden niet te voorkomen.

Voor de goed orde, Rots maatwerk gaat 7 april al aan de slag met voorbereidende werkzaamheden voor het waterkunstwerk.

Wilt u goed geïnformeerd zijn dan komt u dinsdag 14 april natuurlijk kijken, luisteren en vragen in d’n Binger.

Aanspreekpunten
Door de gemeente Peel en Maas is Theo Jansen als toezichthouder van het werk aangesteld.
Heeft u als burger of ondernemer tijdens de uitvoering vragen of opmerkingen dan is uw aanspreekpunt:

de heer Ad Blom Adviseur Infrastructuur Openbare Ruimte Gemeente Peel en Maas

Bereikbaar per mail: Ad.Blom@peelenmaas.nl

Per telefoon: 077 306 66 66 of 0622996093

Nieuws projectgroepen