Dorpsoverleg Meijel

18-12-2014 - Massale belangstelling voor presentatie herinrichting Kern Meijel

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

infoavond kern15122014 3.jpg

Op 15 december presenteerde de projectgroep Kern Meijel van het Dorpsoverleg Meijel de definitieve plannen voor de  herinrichting kern. De fase van voorbereiding is nu helemaal afgerond. De belangstelling van inwoners, ondernemers en politiek was enorm. De grote zaal van het Oranje Hotel was tot de laatste stoel bezet.

Compliment
In een woordje vooraf complimenteerde de aanwezige wethouder Arno Janssen de projectgroep Kern Meijel met het behaalde resultaat. Een prachtig voorbeeld van zelfsturing in de gemeente Peel en Maas. De grote opkomst betekent ook dat het plan leeft in het dorp. En dat is zeker iets om trots op te zijn. Dat gevoel van trots ziet hij bijvoorbeeld ook terug in het Ambitieboek, dat kortgeleden door en voor de dorpsbewoners is uitgegeven.

Hoe kwam het ontwerp tot stand?
De projectgroep heeft zich tot doel gesteld om braakliggende terreinen en leegstaande panden in de Dorpsstraat en het Raadhuisplein in te vullen en het prominent neerzetten van een markant peelbeeld. De peelelementen zijn van belang, om als Meijel onderscheidend te kunnen zijn ten opzichte van omliggende kernen. De afgelopen jaren heeft de projectgroep steeds de regie in handen gehad om deze doelstellingen te bereiken. Daarbij is flink ingezet om ook de lokale ondernemers te betrekken bij het plan. En succes is niet uitgebleven, want intussen is 70% van de braakliggende terreinen of leegstaande panden weer ingevuld.

Vertegenwoordigers van betrokken bedrijven gaven vervolgens een toelichting over hun bijdrage aan de plannen.

Technisch ontwerp
Jean-Philippe Janssens van het bureau Duco vertelde hoe zij de oorspronkelijke uitgangspunten hebben vertaald in een technisch ontwerp, bijvoorbeeld ten aanzien van de inrichting straat en plein. Aan de hand van impressies liet hij zien hoe de ´auto te gast´ gedachte uitpakt en hoe open effecten en meer eenheid in het straatbeeld ontstaan. Hij benadrukte dat het huidige aantal parkeerplaatsen gehandhaafd blijft. De bushalte krijgt straks een betere plek.

Peelfontein
Hugo Rots van Rots maatwerk gaf een toelichting op de Peelfontein die op het Raadhuisplein wordt gesitueerd. In de bestrating van het plein zijn straks de contouren van de Peel te zien. Om nog meer peelbeleving toe te voegen komt er een Peelfontein, waaruit bijvoorbeeld overdag een nevelidee kan ontstaan en ´s avonds door middel van verlichting het ´Peel in brand´ effect vorm krijgt. Door middel van computerprogramma’s is het mogelijk allerlei effecten te maken.

Straatmeubilair en peelveldjes
Voor het ontwerp van het straatmeubilair is Ardie van Bommel van studio BOMM ingeschakeld. Ardie heeft de samenwerking gezocht met de hoveniersbedrijven Verzo Groen en Johan van der Asdonk om het groen en het meubilair op elkaar af te stemmen. Een aantal peelveldjes worden gecombineerd met de zitmeubelen. De vroegere turfstenen zijn als bouwstenen uitgangspunt geweest voor het meubilair. De leverancier Samson Urban gebruikt een bijzondere houtsoort voor het straatmeubel dat perfect aansluit bij de peelbeleving.

Johan van der Asdonk vertelt over de peelveldjes. Het plan voorziet in zes peelveldjes. Intussen heeft hij samen met Verzo Groen twee proefveldjes gemaakt. Omdat in de Peel de berkenboom veelvuldig te vinden is, zien we deze straks ook terug in Dorpsstraat. Wel een soort die voor zo min mogelijk overlast zorgt.
Een voorwaarde bij het herinrichtingsplan van het groen is dat vrijwilligers in de toekomst het onderhoud van de turfveldjes voor hun rekening nemen. Hier ligt een uitdaging voor de bewoners en ondernemers van de Dorpsstraat en het Raadhuisplein.

Kerk
Cor Geurtjens van de projectgroep Kern Meijel sprak zijn waardering uit richting het kerkbestuur, dat onlangs een gebruikersovereenkomst voor het kerkplein ondertekende. Deze overeenkomst maakt het mogelijk om de markante St. Nicolaaskerk van Meijel meer te situeren op het plein.

Planning
Ad Blom van de gemeente Peel en Maas gaf inzicht in de planning van de werkzaamheden. Deze ziet er voorlopig als volgt uit:
15 december 2014                 presentatie definitief ontwerp
Januari 2015                          aanbesteding
Februari 2015                         gunning
April 2015                               start uitvoering
November 2015                     oplevering alles, behalve groen
Voorjaar 2016                        feestelijke opening

Overlast
De uitvoering van het werk brengt overlast met zich mee. Dat is niet te voorkomen, maar deze overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De winkels blijven tijdens de uitvoering bereikbaar. Over de bereikbaarheid en bevoorrading van de winkels worden nadere afspraken gemaakt. Ook is er volop aandacht voor de tijdelijke omleidingsroutes. En er komt een vast aanspreekpunt/contactpersoon vanuit de gemeente. Zodra de aannemer bekend, volgt er een informatie-avond over de uitvoering.

MéélMarketing
Met alleen een fysieke herinrichting komen niet meer bezoekers, toeristen of nieuwe inwoners naar Meijel. Daarom wordt ook flink ingezet op de promotie van Meijel. Een apart netwerk (onder begeleiding van InovaMedia) is aan de slag gegaan om een plan te maken om Meijel straks (nog) meer aantrekkingskracht te geven.

Eerste peelelementen snel zichtbaar
De eerste peelelementen zijn binnenkort al zichtbaar. De rotondes Randweg en Noordervaart krijgen een nieuwe uitstraling die haarfijn aansluit bij de peelbeleving en Meijel als peeldorp. De verwachting is dat inrichting van de rotonde Randweg in februari gereed is. Het netwerk Natuur en Recreatie is hier de grote kartrekker geweest. Dit netwerk is ook bezig met de ontwikkeling van een bijzondere kunst- en cultuurroute en de verbindingsroute Kruispunt naar de Peel.   

Subsidie provincie Limburg
De begroting voor het plan bedraagt 2,5 miljoen euro. Naast het door de gemeente Peel en Maas beschikbaar gestelde krediet van 2,3 miljoen euro werd met succes een beroep gedaan op de provincie Limburg voor de resterende 200.000 euro. Voorzitter van het Dorpsoverleg Joost Stemkens dankte aan het eind van de avond statenlid John Verhoijsen voor deze aanvullende subsidie.

U kunt de presentatie van de avond hier bekijken.

infoavond kern15122014 1.jpg

 

 

Nieuws projectgroepen