Dorpsoverleg Meijel

07-12-2014 - Peel in brand in dorpskern Meijel

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

peelveldje.jpg

De tekst van het lied 'De Peel in Brand' van Rowwen Hèze wordt waarschijnlijk zichtbaar in de nieuwe fontein op het Raadhuisplein in Meijel. Dat is het plan van het dorpsoverleg voor de herinrichting van het centrum in Meijel. De Peelfontein geeft de contouren van de Groote Peel weer. Met verneveling en lichteffecten wordt de mist in de Peel nagebootst. De projectgroep is in gesprek met de band uit America om dit plan te realiseren.
De Peelfontein is een van de nieuwe plannen voor het inrichtingsplan van het dorspshart. Er  worden ook turfveldjes met turfblokken en zitbanken met een 'peels' karakter geplaatst. Het centrum moet op die manier aantrekkelijker worden voor ondernemers, forensen en toeristen. 

Via onderstaande link zie je de reportage van Omroep P&M over de plannen voor het centrum van Meijel.

https://www.youtube.com/watch?v=-PSOLKIhsls&feature=youtu.be&a

 

Nieuws projectgroepen