Dorpsoverleg Meijel

30-11-2014 - Inrichtingsplan Peelbeeld kern Meijel akkoord

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

Op maandag 24 november heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Peel en Maas besloten volledig in te stemmen met het voorgestelde inrichtingsplan kern Meijel. Op 15 december wil de projectgroep Kern Meijel daarom dit plan delen met de inwoners, ondernemers en andere belangstellenden.

Presentatie definitief plan
Op maandag 15 december om 20.00 uur in het Oranjehotel Meijel presenteert de projectgroep het definitieve plan. Tijdens deze bijeenkomst geeft Ducot Engineering uitleg over de planning, vertelt Rots Maatwerk over de peelfontein en laten de Meijelse ondernemers Ardie van Bommel, Johan van der Asdonk en Niek Verscharen hun inbreng zien. Verder is er aandacht voor mogelijke omleidingsroutes tijdens de uitvoering.

Maximale kwaliteit
Eind 2014 stelde de gemeenteraad unaniem het krediet beschikbaar. Hierna kon de projectgroep, in samenwerking met ambtenaren van de gemeente Peel en Maas en Ducot Engineering aan de slag met het definitieve plan. Uitgangspunt was maximale kwaliteit te behalen uit de beschikbare middelen en het vasthouden aan invulling van peelelementen om Meijel neer te zetten als een markant peeldorp. En dat is gelukt.

Nieuws projectgroepen