Dorpsoverleg Meijel

27-10-2014 - Meijelse ondernemers helpen mee aan Peelbeeld Meijel

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

herinrichting kern bestrating okt 2014.jpg

Achter de schermen wordt volop gewerkt om een technische vertaling te maken van de ontwerpen voor de herinrichting van de kern Meijel. Met name door kleur- en materiaalgebruik wordt straks een uniforme uitstraling van het Raadhuisplein en Dorpsstraat gerealiseerd. In alles staat de Peel centraal.

Proef bestrating
In de bestrating van het Raadhuisplein zijn straks bijvoorbeeld de contouren van de Groote Peel zichtbaar. Stratenmakersbedrijf J. v.d. Beuken heeft als proef op dit plein enkele vierkante meters natuursteen gelegd. Op die manier kan worden bekeken of de ideeën die aan de tekentafel zijn bedacht, voldoen in de praktijk.

Proef turfveldjes
Ook aan de Dorpsstraat loopt een proef. Daar zijn de hoveniers Johan van der Asdonk en Verzogroen op 27 oktober gestart met het aanleggen van een turfveldje.
Zo ontstaat een goed beeld en kunnen vervelende verrassingen in de uitvoeringsfase worden voorkomen.

Keuzes
Samen met de gemeente en bureau Ducot maakt de projectgroep Kern Meijel de komende tijd definitieve keuzes voor de te gebruiken materialen.

Belangeloze inzet
Alle drie de ondernemers hebben de proeven belangeloos uitgevoerd. Zij dragen namelijk de plannen voor de herinrichting kern Meijel een warm hart toe. Het  Dorpsoverleg Meijel en in het bijzonder de werkgroep Kern Meijel, is hen dan ook erkentelijk voor hun ondersteuning.

 herinrichting kern proefveldjes okt 2014 website.jpg

Nieuws projectgroepen