Dorpsoverleg Meijel

24-09-2014 - Gedeputeerde Ger Koopmans te gast in Meijel

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

366b67c778c07f2cb603defe21efd54b.jpg

Gedeputeerde Ger Koopmans (Cultuur en Sport, Leefbaarheid en Wijkenaanpak) van de provincie Limburg bracht op maandag 22 september een bezoek aan Meijel. In het Venturelab werd hij opgewacht door een delegatie van het Dorpsoverleg.

Aandacht voor herinrichting kern
Joost Stemkens, voorzitter, deed de aftrap van de bijeenkomst door te schetsen hoe het proces van zelfsturing in Meijel is georganiseerd. Daarna was er ruim aandacht voor de successen van het netwerk Herinrichting Kern. Net als de gemeente Peel & Maas, heeft de provincie Limburg ook een forse bijdrage aan de herinrichting van het Raadhuisplein/Dorpsstraat toegezegd.

Zelf initiatief nemen
Ger Koopmans was flink onder de indruk van de tijd en energie die de netwerkleden vrijwilliger in dit project steken. Binnen het Dorpsoverleg ligt de focus niet alleen op dit project, maar ook op andere thema´s zoals bijvoorbeeld verenigingen, natuur en recreatie, jongeren, wonen en woonklimaat. Ook in deze netwerken zijn veel vrijwilligers actief.

Eigengereid
Als eigenschap van Meijel herkent Ger Koopmans de eigengereidheid nog uit het verleden, toen hij vanuit een andere professie vaker ons dorp bezocht. Het positieve dat dit met zich meebrengt is dat Meijel goed op weg is om naar eigen inzicht initiatieven te ontwikkelen. En daarbij sluit het motto ´Niet klagen en vragen, maar zelf het initiatief nemen´ perfect op aan.

Nieuws projectgroepen