Dorpsoverleg Meijel

28-06-2014 - Peel als inspiratiebron

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

herinrichting kern 25062014 web.jpg

Het is alweer een tijd geleden dat de Meijelse inwoners zich unaniem achter de plannen van de projectgroep Kern Meijel schaarden. In december 2013 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas een bedrag beschikbaar gesteld van 2,3 miljoen euro voor de herinrichting van de kern. De provincie Limburg vulde dit bedrag aan met 0,2 miljoen euro. Intussen is hard gewerkt om het definitief ontwerp verder vorm te geven. Op woensdag 25 juni gaf de projectgroep Kern Meijel de stand van zaken van het definitief ontwerp en peilde ze reacties van inwoners en ondernemers op de voortgangsvoorstellen van de inrichting.

Status definitief voorontwerp
Het bureau Ducot heeft de opdracht om een technische vertaling van het ontwerp te maken. Het Raadhuisplein heeft extra aandacht in plan. Met name door kleur- en materiaalgebruik wordt straks een uniforme uitstraling van dit plein gerealiseerd. Het plein krijgt meer een verblijfsfunctie. In alles staat de Peel centraal. Zo zijn straks bijvoorbeeld in de bestrating de contouren van de Groote Peel zichtbaar. Hoewel in eerste aanleg geen parkeerplekken waren voorzien, is nu toch, op verzoek van ondernemers, tot een compromis van enkele parkeerplekken gekomen. Verder komt er een onderscheid tussen Raadhuisplein en Dorpsstraat. De Dorpsstraat blijft toegankelijk vanuit twee richtingen. In de vernieuwde kern worden straks een tweetal kunstwerken geplaatst die nu op andere plekken in het dorp staan, bijvoorbeeld het Turfmannetje dat nu nog bij Rabobank staat. De komende tijd gaat Ducot met de verdere uitwerking aan de slag.

Peelveldjes en straatmeubilair
Ook in het ontwerp van het straatmeubilair is de Peel de grote inspiratiebron geweest. Ardie van Bommel van studio Bomm (een van de verschillende lokale ondernemers die betrokken zijn bij het plan) gaf een toelichting op ontwerp. De turf vormde in vroegertijd de bouwstenen van de Peel. De turfstenen moesten verschillende keren en enkele weken lang gestapeld worden om goed te drogen. De gestapelde turfstenen zijn uitgangspunt geweest bij de ontwerpen van het straatmeubilair. De aan te leggen peelveldjes verwijzen ook weer duidelijk naar de Peel. Hierdoor ontstaat een speelse combinatie van groen en meubilair dat samen een mooie eenheid vormt. Hoveniersbedrijf Johan van der Asdonk heeft in samenwerking met Verzogroen het idee van de turfveldjes uitgewerkt. Op dit moment wordt bekeken in hoeverre de ontwerpen realiseerbaar zijn binnen het budget.

Verlichting
Ook de huidige verlichtingsmasten worden vervangen. En ook hier is de Peel weer uitgangspunt geweest. De masten verbeelden bijvoorbeeld het wuivend riet of geven op een andere wijze verwijzing naar de Peel. Het idee is om ook de contouren van de Groote Peel op het Raadhuisplein van verlichting van onderaf én van bovenaf te voorzien, om zo het effect van ´de Peel in brand´ te realiseren. Of dwarrelende sneeuwvlokjes in de winter. Op verzoek van ondernemers kan verder sfeerverlichting en banners worden meegenomen. De kosten voor eventuele audio zijn voor rekening van de ondernemers. De komende tijd worden definitieve keuzes voor de verlichting gemaakt.

Planning
Op dit moment ziet de planning van de herinrichting kern er als volgt uit:
September                 presentatie / goedkeuring definitief ontwerp
September/oktober    bestek klaar maken
November/december aanbesteding
2015                           uitvoering
2016                           feestelijke opening

De wens is om het hele dorp op een of andere manier bij de feestelijke opening te betrekken.

Download de presentatie van de informatieavond.

Nieuws projectgroepen