Dorpsoverleg Meijel

09-05-2014 - Voorbereidende werkzaamheden herinrichting kern Meijel

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

verplaatsing monument website.jpg

Veel Meijelse inwoners hebben gehoord en of gezien dat er op het Raadhuisplein activiteiten van een aannemer waren. Het monument Geallieerde Soldaten en de vlaggenmasten zijn weggehaald. Dit onder toeziend oog van het Meijelse 4 mei-comité en Heemkundevereniging Medelo.

Het monument is nu te vinden in het Groene Hart bij het Oorlogs- en Vredesmonument.

Dit is was een onverwachte start. Door allerlei omstandigheden was het niet mogelijk om de verplaatsing af te stemmen met de officiële start die plaats moest vinden in het eerste half jaar van 2014. Deze gebeurtenis is nu gepland op woensdag 21 mei om 11.00 uur op het Raadhuisplein. Wethouder Arno Janssen zal dan het ´publicatiebord herinrichting kern Meijel op weg naar een Markant peeldorp´ onthullen.  Elke inwoner en ondernemer uit Meijel is natuurlijk van harte welkom om deze onthulling en start van dit project mee te maken.

De projectgroep Kern Meijel is, in samenwerking met ambtenaren van de gemeente Peel en Maas, Ducot Enginering en Architectenbureau de Twee Snoeken  al geruime tijd druk bezig het voorlopige ontwerp om te zetten naar een definitief ontwerp. Er zijn al knelpunten overbrugd en er moeten nog hobbels genomen worden. Inmiddels denken er ook al Meijelse ondernemers mee. De verwachting is dat eind juni het definitieve ontwerp gepresenteerd kan worden. Daarna volgt het aanbestedingstraject en worden de opdrachten verstrekt.

Tussentijds zullen de Meijelnaren weinig of geen activiteiten in de kern ervaren. Op zijn vroegst zullen na de Meijelse kermis aannemers actief worden. Voor het zover is zullen we u regelmatig van de voortgang op de hoogte te houden.

Het ontwerp Meijel een markant Peeldorp wordt langzaam maar zeker werkelijkheid.

 

 nieuwe plek monument.jpg

 

 

Nieuws projectgroepen