Dorpsoverleg Meijel

13-03-2014 - Project Peelbeeld krijgt 2 ton subsidie van provincie

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

Het project peelbeeld centrum Meijel krijgt een bijdrage van de Provincie Limburg van maximaal 200.000 euro. Het Dorpsoverleg in Meijel heeft vorig jaar een plan gemaakt voor de herinrichting van de dorpskern. Het doel is om een levendig en aantrekkelijk centrum te creëren als antwoord op de dreigende verloedering van de Dorpstraat en het Raadhuisplein.

Naast het opnieuw inrichten van winkelpanden gaan turfvelden, knuppelbruggetjes en waterpartijen de historie van de Peel als ontginningsgebied een gezicht geven. Voor toeristen moet het dorp extra aantrekkelijk worden door het vergroten van de ruimte voor terrassen en de mogelijkheden voor dagrecreatie.

Het plan voor de herinrichting kreeg in december een budget van 2,3 miljoen van de gemeente Peel en Maas.

Nieuws projectgroepen