Dorpsoverleg Meijel

01-12-2013 - Voorlopig ontwerp peelbeeld centrum Meijel in opiniërende raadsvergadering 3 december

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

raadsvergadering 3 december.jpg

De raad van de gemeente Peel en Maas heeft op 5 november 2013 een nieuwe werkwijze vastgesteld. De opiniërende raadsvergadering is een onderdeel van deze nieuwe werkwijze. Het opiniërend debat staat centraal, waarbij de fracties in de raad met elkaar in debat gaan over verschillende  onderwerpen. De raad bepaalt na afloop van het debat of over een onderwerp een besluit wordt genomen. Indien niet, dan volgt een besluit in de besluitvormende raadsvergadering van 17 december 2013.

Op dinsdag 3 december komt ook het voorlopig ontwerp peelbeeld centrum Meijel aan bod. Tijdens deze opiniërende raadsvergadering maakt Cor Geurtjens, deelnemer van de projectgroep Kern Meijel, gebruik van het spreekrecht. Draagt u het voorlopig ontwerp peelbeeld centrum Meijel een warm hart toe? Kom dan naar de vergadering en maak dit bijzondere moment voor Meijel mee!

Vanaf 2011 is er in Meijel hard gewerkt aan de Meijelse toekomstvisie, resulterend in het boekje “Denk je aan Meijel”. Daarin wordt uitgesproken dat Meijel een herkenbaar dorp is en blijft in de Peel. Doel is het creëren van een levendig en aantrekkelijk centrum in het peeldorp waar het goed winkelen, vertoeven en recreëren is en waar het peelbeeld duidelijk aanwezig is, Wat resulteert dat er meer mensen naar Meijel komen om te wonen, winkelen en recreëren.

Nieuws projectgroepen