Dorpsoverleg Meijel

19-11-2013 - Ondernemers Meijel samen aan het ontbijt

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

ontbijt ondernemers.jpg

Op maandag 18 november hebben de Meijelse ondernemers samen het ontbijt genoten om met elkaar in gesprek te gaan over de planontwikkelingen voor de Dorpsstraat en Raadhuisplein. Verder bood Van Wijnen Projectontwikkeling de ondernemers een rondleiding aan om hen de voortgang project Aldi /Antares te laten zien.

Positieve impuls
De ochtend was georganiseerd door de projectgroep Kern Meijel van het Dorpsoverleg en gesponsord door Van Wijnen. Binnenkort vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraad van Peel & Maas over het neerzetten van een markant peeldorp. De ontwikkeling van het nieuwbouwproject Aldi/Antares is een van de eerst zichtbare ontwikkelingen van een positieve impuls voor de toekomst van de kern. De verwachting is dat de komst van de Aldi-supermarkt zal leiden tot een versterkte aantrekkingskracht.

Samen sterk
De plannen voor de kern hebben al geleid tot forse private investeringen en bieden ook een mooie stimulans om de onderlinge samenwerking tussen de ondernemers te versterken. Met een aanvullende investering door de Gemeente Peel en Maas wordt, overeenkomstig de doelstellingen van de Gemeente, de kern Meijel omgebouwd tot een markant Peeldorp. De ondernemers kunnen en zullen hierin inspringen, bijvoorbeeld door het inrichten en uitbreiden van terrassen. Ook ten aanzien van de puien, etalages en reclame-uitingen van een behoorlijk aantal panden is een kwaliteitsslag mogelijk. Door samen te werken kan men vorm geven aan de identiteit van Meijel als markant Peeldorp. Het is daarom van belang dat ondernemers zich weer gaan organiseren en de straks vernieuwde kern als één geheel profileren. Het Dorpsoverleg Meijel kan hierbij de rol van verbindende kracht spelen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact op nemen met één van de leden van de projectgroep. Dat kan door een mail te sturen naar kernmeijel@dorpsoverlegmeijel.nl.

Nieuws projectgroepen