Dorpsoverleg Meijel

15-11-2013 - Gemeentelijke investering van 2,3 miljoen euro: Kern Meijel wordt poort naar de Peel

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

kerk.jpg

Tevreden gezichten in één van de wethouderskamers van de gemeente Peel en Maas. Twee enthousiaste mensen, die hun ziel en zaligheid willen leggen in de upgrading van het centrum van het mooie Peeldorp Meijel: Cor Geurtjens, één van de Meijelse kartrekkers en wethouder Peter Fleuren. Er staat dan ook heel wat te gebeuren de komende tijd in Meijel.

“In Meijel is zelfsturing geen loos begrip. Wij hebben de zelfsturing als iets vanzelfsprekends opgepikt. Stilstand is achteruitgang. Daarom hebben we als Meijelnaren niet alleen de koppen bij elkaar gestoken, maar hebben we met vele kartrekkers besloten de knop om te draaien en te denken in kansen en oplossingen om Meijel een echte parel van de Peel te maken”, begint Cor Geurtjens het gesprek. “We hebben eerst de pijnpunten geïnventariseerd en we zijn begonnen projecten in het centrum van Meijel, die op dood spoor zaten, weer vlot te trekken. Samen met de kartrekkers, Wil van der Coelen en architectenbureau Twee Snoeken, zijn we aan de slag gegaan. De eerste resultaten zijn al te zien. Denk maar aan het Aldiproject, maar ook de invulling van het voormalig Rabobankgebouw.“

Positieve flow
“In Meijel zitten de mensen niet stil. Ondernemers komen met nieuwe initiatieven. Niet alleen uit de horecawereld, maar ook uit andere hoeken. Bijna iedereen in Meijel beseft, dat we samen veel meer kunnen realiseren. Je mag stellen, dat de Meijelnaren denken in kansen en oplossingen en dat de troefkaarten in handen van de Meijelnaren zelf liggen. Het hart van Meijel krijgt een face-lift, waarbij het voormalige gemeentehuis een belangrijke rol gaat spelen en dat onze kerk zoals in alle Peeldorpen ook weer naar het centrum wordt gericht. Het Raadhuisplein wordt omgetoverd tot een ontmoetingsplein, terwijl de braakliggende plekken in de Dorpstraat op (korte) termijn ook weer ingevuld worden. We willen de identiteit van Meijel als Peeldorp bij uitstek gaan vermarkten. We zijn goed op weg en iedereen is enthousiast. We zijn dan ook blij, dat de gemeente Peel en Maas het belang van ons project inziet. Meijel moet hét Peeldorp worden, waar de ouder wordende toerist zich thuisvoelt, maar ook de toerist die houdt van rust, ruimte, natuur en de Peel zich thuisvoelt.”

Gemeente enthousiast
“Het college van B & W wil het Meijelse initiatief graag financieel ondersteunen. Wij als gemeente juichten alle initiatieven, die door de gemeenschap geïnitieerd worden toe. In de praktijk wordt ook in Meijel bewezen dat zelfsturing resultaat oplevert. Daarom stellen we ook 2,5 miljoen euro beschikbaar voor dit project, dat Meijel in de vaart der volkeren zal opstuwen als de poort van de Peel. Het plan getuigt van realisme. We zijn trots op dit Meijels initiatief, dat op een breed draagvlak kan rekenen bij de ondernemers en de bevolking. De gemeenteraad zal over het bedrag, wat de gemeente Peel en Maas beschikbaar wil stellen, beslissen op dinsdag 17 december”, deelt wethouder Peter Fleuren het optimisme van Cor Geurtjens. “Wanneer alles volgens plan verloopt, dan kan eind 2014 de schop in de grond”, besluit Cor Geurtjens het gesprek. “Wie in kansen gelooft, maakt zijn dromen waar.”

Nieuws projectgroepen