Dorpsoverleg Meijel

10-04-2013 - Maandag 22 april 20.00 uur – Oranje Hotel – Presentatie voorlopig ontwerp herinrichting kern Meijel

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

dorpstraat-300x225.jpg

Maandag 22april 20.00 uur in het Oranje Hotel presentatie van het voorlopig ontwerp herinrichting kern Meijel.

Vanaf het moment dat de projectgroep Kern Meijel, opererende onder auspiciën van het Dorpsoverleg Meijel, het formele bericht ontving van de Gemeente Peel en Maas dat er een voorbereidingscredit ten bedrage van € 45000,00 beschikbaar was voor de ontwikkeling van plannen herinrichting Kern Meijel hebben ze niet stil gezeten.

Er zijn diverse overleggen geweest met ambtenaren van de gemeente en medewerkers van het ontwerp bureau de Twee Snoeken. Uiteindelijk is besloten het plan verder zelf te ontwikkelen met ondersteuning van het Bureau de Twee Snoeken. Een projectteam herinrichting kern Meijel is gevormd en bestaat uit Ingrid van Enckevort, Paul Cuppen en Ad Blom gemeente Peel en Maas, Wil van Oosteren en Jo Manders Projectgroep Dorpsoverleg Meijel, Sebastiaan Robben van Bureau de Twee Snoeken. Dit team kan verder rekenen op additionele ondersteuning van deskundigen van de gemeente en het Bureau de Twee Snoeken. Ook wordt er te rade gegaan bij Meijelnaren.

We gaan een plan neerzetten wat recht doet aan Meijel een Markant Peeldorp. Een dorp met een gezellige sfeer en waar het goed toeven is voor inwoners en recreanten. Met uitnodigende horeca en winkels. We realiseren een sfeervolle Dorpsstraat met een vloeiende overgang naar het gezellige Raadhuisplein waarna een passende aansluiting van de Kathedraal van de Peel naar de Schoolstraat.

De historie herleeft, Meijel het Kruispunt in de Peel op de weg van Keulen naar Den Bosch.

De inwoners, ondernemers en pandeigenaren van Meijel krijgen maandag 22 april de gelegenheid om hun eerste reacties te geven op het voorlopige plan.

Nieuws projectgroepen