Dorpsoverleg Meijel

28-09-2014 - Gratis Ambitieboek Meijel

Projectgroepen > Nieuws van: Verenigingen

U weet vast nog wel dat een tijd geleden de ambitieboeken door Meijel zijn gegaan. Misschien heeft u wel een mooie bijdrage geleverd. Er zijn prachtige wensen, dromen en ideeën naar boven gekomen uit het dorp. Alle ambities zijn nu verzameld en een groot aantal is opgenomen in het Ambitieboek Meijel. Vol trots kunnen we vertellen dat we op zaterdag 18 oktober een gratis exemplaar aan u kunnen overhandigen. Op die dag organiseert het Dorpsoverleg een bijeenkomst voor alle inwoners van Meijel.

Alstublieft een gratis Ambitieboek
Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst geven we uitleg over de totstandkoming van het Ambitieboek en reiken we iedereen een gratis exemplaar uit.

Praat mee
Tijdens het tweede deel krijgen aanwezigen, in kleine groepen, te horen welke ambities al zijn bereikt en wat we op (korte) termijn willen bereiken. Maar meer nog horen we graag uw mening over de verschillende thema´s.

Welkom
U bent meer dan welkom op zaterdag 18 oktober om 15.00 uur in d´n Binger. Rond 18.00 uur sluiten we af met een borrel.

 

Nieuws projectgroepen