Dorpsoverleg Meijel

21-06-2014 - Veel uiteenlopende ambities

Projectgroepen > Nieuws van: Verenigingen

ambitieboek mei 2014 website.jpg

De behoefte aan glasvezel in het buitengebied, een hondenspeelplaats, het slopen van pand Beckers en het opknappen van de kern. Dit is maar een kleine greep uit de vele ambities die door de Meijelnaren zijn ingevuld in de Ambitieboeken. Op dit moment worden alle ambities ingelezen. Daarna maken we een selectie voor het grote Ambitieboek voor Meijel, dat naar alle waarschijnlijkheid in het najaar wordt aangeboden.

Op de helft
Inmiddels zijn er ruim 350 ambities in kaart gebracht op bijna de helft van de 60 boeken die zijn rondgegaan in Meijel. Alle dromen, wensen en ideeën worden gearchiveerd en middels actielijsten teruggekoppeld naar de actieve buurtverenigingen en Dorpsoverleg Meijel.

 

 

Nieuws projectgroepen