Dorpsoverleg Meijel

04-12-2013 - Ambitieboek Meijel; wat is jouw ambitie voor de buurt?

Projectgroepen > Nieuws van: Verenigingen

foto-buurtboek-website.jpg

Wensen,  dromen, ideeën, ambities en klachten. Iedereen heeft ze wel. Waarschijnlijk ook over de eigen buurt of over Meijel. Dan is binnenkort het moment deze op papier te zetten.

In samenwerking met de buurtverenigingen komt Dorpsoverleg Meijel met ‘Ambitieboek Meijel’. Het is een blanco A3 boek dat per buurt rond zal gaan in de periode 1 december tot en met 31 januari. In die periode ontvang je het via je buurman of –vrouw. Je krijgt de mogelijkheid om één pagina te vullen met je ambities door deze op te schrijven, te typen, te tekenen, te dichten, alles is mogelijk.

Kortom waar zie je je buurt over 3 jaar, en over 10 jaar? Dit mag met naam, maar ook volledig anoniem. Op die manier moet inzichtelijk worden wat er leeft binnen de buurt. Dit kan uiteenlopen van voorzieningen tot verkeersveiligheid, van woonomgeving en landschap tot verenigingsleven.

Uiteindelijk willen we alle ambities verzamelen in het ´Groot Ambitieboek Meijel´ dat waarschijnlijk in april/mei 2014 gepresenteerd kan gaan worden. Hieruit kunnen leuke acties ontstaan binnen de buurt, worden daar waar mogelijk problemen aangepakt en kunnen zelfs activiteiten ontstaan om de leefbaarheid binnen het dorp in zijn geheel te verbeteren. Je kunt nu jouw stem laten gelden als het gaat om jouw ambitie binnen de buurt!

Binnenkort ontvang je dus via je buren het ambitieboek. Langs deze weg wensen we je namens de buurtcoördinatoren heel veel succes. En natuurlijk bedankt voor jouw bijdrage.

Nieuws projectgroepen