Dorpsoverleg Meijel

Woningbouw & woonklimaat

Dit willen we bereiken:

De projectgroep Wonen en Woonklimaat wil voor iedereen die in Meijel woont of wil komen wonen zorgen voor passende huisvesting en een aantrekkelijke leefomgeving.
Wij weten wat er speelt op de Meijelse woningmarkt en brengen partijen bij elkaar om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.
Ons hoogste prioriteit heeft het centrum. Hier trekken we samen op met de projectgroep ‘Kern Meijel’. We zijn van mening dat eerst de ‘lelijke en lege’ plekken binnen de bebouwde kom herontwikkeld moeten worden voordat er wordt uitgebreid om op die manier de kern zo aantrekkelijk en leefbaar mogelijk te houden.

Onze successen

  • Woonbehoefteonderzoek onder jongeren in Meijel in september 2012.
  • Woonmarkt in juni 2013.

Wat staat er nog op de planning?

  • Goede huisvesting voor woonurgenten, bijvoorbeeld arbeidsmigranten en mensen met een acute huisvestingsvraag.
  • Begeleid wonen voor (jong) volwassen met een beperking.
  • Inventarisatie wonen en zorg.

Toelichting:

Huisvesting voor woonurgenten
Arbeidsmigranten horen niet in caravans te wonen! Voor mensen die langer dan één seizoen in Meijel verblijven moet er huisvesting komen in permanente woningen. Maar niet alleen voor arbeidsmigranten, ook voor Meijelnaren die in een situatie terecht zijn gekomen waardoor ze met spoed (tijdelijk) een woning nodig hebben. We brengen potentiële locaties in beeld en overtuigen marktpartijen, zoals ontwikkelaars en de woningcorporatie, om hierin te investeren.

Begeleid wonen
In Meijel en omgeving ontvangen we geluiden dat er behoefte is aan begeleid wonen voor (jong) volwassen met een beperking. Samen met marktpartijen proberen we deze vraag concreet te maken, hoe groot is de vraag en waar bestaat die precies uit? Indien blijkt dat er behoefte is, onderzoeken we samen met partijen de haalbaarheid van een dergelijke huisvesting.

Wonen en zorg
Ook Meijel krijgt de komende jaren te maken met vergrijzing en sterk teruglopende budgetten om zorg te bekostigen. Wat betekent dit voor de huidige en toekomstige groep senioren in Meijel? Wat voor wensen hebben zij? We inventariseren de vraag naar woningen en zorg in Meijel en leggen dit op het bestaande aanbod. Daarbij denken we samen met marktpartijen na over innovatieve woon-zorg concepten voor Meijel.

 

Netwerkleden:

Reny Nijssen, Dorine Gielen en Rob Peeters

E-mail: wonen@dorpsoverlegmeijel.nl

 


Nieuws van: Woningbouw & woonklimaat

Herinrichting Hagelkruisveld

Hagelkruisveld.JPG
08-06-2019 - Op 29 mei 2019 heeft er een informatieavond plaatsgevonden omtrent het...
Meer lezen

Op weg naar begeleid wonen voor jongeren in Meijel

home 1.jpg
15-03-2017 - In september heeft het netwerk Wonen van het Dorpsoverleg Meijel samen met...
Meer lezen

Uitnodiging voor ‘nieuwe’ Meijelnaren

foto Raadhuisplein Kijk Meijel.jpg
17-08-2016 - De netwerken Wonen en Woonklimaat en MéélMarketing willen Meijel promoten...
Meer lezen

Ontwerp bestemmingsplannen Startebos fase 3 en locatie Beckers ter inzage

Locatie Beckers.jpg
17-05-2015 - De gemeente heeft de bestemmingsplannen voor Startebos fase 3 en de locatie...
Meer lezen

Informatie voor omwonenden van de locatie Beckers

27-01-2015 - In deze nieuwsbrief voor omwonenden van de locatie Beckers leest u over de...
Meer lezen

Plannen Kapelkeshof gepresenteerd

27-01-2015 - Op maandag 12 januari vond er een informatieavond plaats over de plannen...
Meer lezen

Inventarisatie ongediertebestrijding sloop Beckers-fabriek

18-12-2014 - In het traject van voorbereidende werkzaamheden is opgenomen dat er een...
Meer lezen

Sloop voormalige frikandellenfabriek Beckers in Meijel

beckers.jpg
17-12-2014 - Op 6 januari aanstaande wordt eindelijk begonnen met de voorbereidende...
Meer lezen

Reactie op onrust in Meijel

onrust in meijel.png
31-10-2014 - Enkele bewoners van de woonwijk Startebos in Meijel zijn verontrust over de...
Meer lezen

Presentatie Wonen en Woonklimaat

reny en rob klein.jpg
19-10-2014 - Ook het netwerk Wonen en Woonklimaat nam deel aan de dorpsbijeenkomst op...
Meer lezen

Resultaten woonbehoefte onderzoek onder KBO'ers in Meijel

COOP groepsfoto website.jpg
17-08-2014 - De netwerken ‘Wonen en Woonklimaat’ en 'Zorg' van het Dorpsoverleg...
Meer lezen

Enquête woonbehoefte 55+’ers in Meijel

04-06-2014 - De werkgroep ‘Wonen en Woonklimaat’ van het Dorpsoverleg Meijel heeft...
Meer lezen

Directie Antares bezoekt Meijel

15-04-2014 - De laatste jaren heeft woningcorporatie Antares enkele mooie woongebouwen...
Meer lezen

Resultaten enquête woningbehoefte jongeren in Meijel

meijel-gastvrij-dorp1-150x115.jpg
17-11-2012 - In de maand september heeft de projectgroep ‘Wonen en Woonklimaat’ van...
Meer lezen

Onderzoek naar woningbehoefte jongeren in Meijel

meijel-gastvrij-dorp1-150x115.jpg
17-11-2012 - Peel en Maas heeft zelfsturing hoog in het vaandel staan. Dit houdt in dat...
Meer lezen

Nieuws projectgroepen