Dorpsoverleg Meijel

Onderwijs

11.-Brede-school-Meijel.jpg

Onderwijs en kinderopvang

Vanaf de geboorte tot het verlaten van de basisschool is er binnen het Kindcentrum Meijel een aanbod aan dagopvang, onderwijs en buitenschoolse activiteiten op cultureel, sportief en sociaal gebied. Inhoudelijk sluiten Stichting Kinderopvang Meijel en basisschool Den Doelhof vanuit een gezamenlijk gedragen visie naadloos op elkaar aan. We spreken daarom niet meer over een brede school, maar over een kindcentrum.

Veranderingen in de samenleving voltrekken zich steeds sneller. Om optimaal te kunnen participeren zijn vaardigheden als samenwerken, plannen, organiseren, creatief denken, ICT gebruik, probleem oplossend vermogen en communicatie belangrijk. Dit vraagt om een onderzoekende en nieuwsgierige houding.

De samenwerkende partners binnen dit kindcentum staan voor de uitdaging om het leren en de ontwikkeling van kinderen zo vorm te geven dat elk kind uiteindelijk op een volwaardige wijze kan participeren binnen de toekomstige samenleving. 

Visie Kindcentrum Meijel

Inderdaad: bij een nieuwe inhoud hoort een naam die recht doet aan die inhoud. Waar de naam ‘brede school’ toch vooral de benaming voor het gebouw was waar een start werd gemaakt met het samen vormgeven aan de manier van werken met alle kinderen die aan de zorgen van opvang en onderwijs werden toevertrouwd, is het ‘Kindcentrum’ de plaats waar door die inhoudelijke afstemming en samenwerking het kind nu inderdaad die centrale plaats inneemt die nodig is voor een optimale ontwikkeling van 0 tot 14 jaar.

Een Kindcentrum dat bovendien als ‘partner van Jeugdstation’ het loket vormt waar  ouders terecht kunnen voor informatie en advies bij opgroeien en opvoeden

Bij de invoering van ‘Passend Onderwijs’ in augustus 2014 is het Kindcentrum Meijel klaar voor de start en zullen de participanten zich vol passie blijven inzetten om de in dit beleidsplan beschreven ontwikkelingen verder uit te bouwen en te verfijnen. En dat natuurlijk in het belang van alle kinderen die nu en in de toekomst het Kindcentrum Meijel bezoeken!

 

Er is geen netwerk Onderwijs actief.

 

 

 


Nieuws van: Onderwijs

Laat uw ambities nog snel achter

foto-buurtboek-website.jpg
14-02-2014 - Veel inwoners van Meijel hebben al hun bijdrage geleverd aan het...
Meer lezen

Nieuws projectgroepen