Dorpsoverleg Meijel

22-04-2022 - Info avond leef plezier thuis Meijel 28 april

Projectgroepen > Nieuws van: Peelgeluk Zorg & Welzijn

SOW.jpg

Info avond leef plezier thuis 28 april
Wanneer: donderdag 28-04-2022
Locatie: St. Jozef
Tijdstip: van 19:30 tot 20:30 uur
Aanmelden: projectleider@puurlien.nl

Bij de eerste infoavond op 3 maart jongstleden was er veel animo. Daarom wordt er een tweede informatieavond georganiseerd.

Over leefplezier thuis
De toekenning verlening van de aangevraagde Subsidie Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) van Rijkdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) voor Leef Plezier Thuis hebben we vorig jaar mogen ontvangen. Het project is reeds van start gegaan met verschillende samenwerkingspartners in Meijel. (Dorpsoverleg Meijel, St. Vorkmeer, Huisartsen Meijel, KBO Meijel, St. Jozef Wonen en Zorg, VGZ Zorgverzekering). 

Wij willen de inwoners van Meijel graag betrekken bij dit project.
De wijkverpleging staat voor grote uitdaging en is een sector die steeds meer van cruciaal belang is voor het dorp Meijel. Ontwikkelingen als vergrijzing en verwachte krapte op de arbeidsmarkt dwingt ons om na te denken over innovaties en het anders inzetten van arbeidspotentieel. In Meijel willen we samen gaan voor de juiste zorg op de juiste plek. Hiervoor hebben wij een pilot met de naam LEEF PLEZIER THUIS bedacht waarbij wij veldpartijen formeel en informeel bij elkaar willen brengen. Samen willen we een dienst ontwikkelen en aan de kwetsbare burgers van Meijel aanbieden. Door bredere zorg te leveren dan alleen persoonlijke verzorging en verpleging verbetert de wijkverpleging.

Over de informatieavond
Voor deze pilot zoeken we hulp van gemotiveerde mensen. Dit kunnen zowel hulpkrachten als vrijwilligers zijn. Op donderdag 28-04-2022 organiseren we daarom weer een INFOAVOND voor IEDEREEN die interesse heeft. Deze vindt plaats bij St. Jozef Wonen en Zorg (Kapelkesweg Meijel). Kom gerust eens luisteren wat het project inhoud.

Vanaf 19:15 ontvangst en inloop. Aanvang 19:30 uur tot 20:30 uur.
AANMELDEN VEREIST: projectleider@puurlien.nl

Nieuws projectgroepen