Dorpsoverleg Meijel

17-07-2019 - Onderzoek pilot 'Hulp bij het huishouden'

Projectgroepen > Nieuws van: Peelgeluk Zorg & Welzijn

Meijel.jpg

Vanuit de pilot 'Hulp bij het huishouden' is er door studenten een onderzoek gedaan in Meijel.

Sinds 2016 is het dorp Meijel betrokken bij de pilot ‘Hulp bij het huishouden’. Er heeft toen een transitie plaatsgevonden van WMO-voorziening naar een dorpsvoorziening. Dit was de start van een nieuwe aanpak gericht op burgers die hulpbehoevend zijn rondom het huishouden. De Dorpsondersteuner vindt het noodzakelijk dat de ervaringen en de tevredenheid van de burgers achterhaald worden. Om zo inzicht te krijgen in de huidige situatie en de pilot waar nodig te optimaliseren en door te ontwikkelen.

De vraag vanuit de Dorpsondersteuner is als volgt: “Hoe ervaren de burgers van Meijel de pilot hulp bij het huishouden en wat zijn de aanbevelingen vanuit de ergotherapeutische visie?”.  Hierbij wordt ook de rol van de Dorpsondersteuner binnen de kern in kaart gebracht.

Uit de gesprekken met de respondenten bleek dat bijna alle burgers zeer te spreken zijn over de pilot 'Hulp bij het huishouden' en de manier waarop de Dorpsondersteuner haar rol vervult.

Wilt u meer lezen over het onderzoek? Bekijk dan de volgende link: Pilot hulp bij huishouden Meijel

Nieuws projectgroepen