Dorpsoverleg Meijel

01-12-2015 - Zorgverzekering 2016

Projectgroepen > Nieuws van: Peelgeluk Zorg & Welzijn

Nieuwe logo.png

Blijf ik bij mijn huidige zorgverzekeraar of ga ik veranderen? Deze beslissing dient u vóór 1 januari a.s. te nemen. Verandert u niet dan hoeft u verder niets te doen. Wel veranderen? In dat geval dient u voor 1 januari uw huidige verzekering op te zeggen en heeft u tot 1 februari de tijd een nieuwe verzekering aan te vragen. Deze gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.
Het aantal aanpassingen in de verzekering zijn voor komend  jaar – naar het zich nu laat aanzien – weliswaar beperkt, maar wel voelbaar! Zo stijgt de premie voor het basispakket  ruim € 7,00 per maand en stijgt het eigen risico per jaar van  € 375,00 naar € 385,00. De zorgtoeslag  die u mogelijk ontvangt stijgt met € 6,00 per maand en de Inkomensafhankelijke bijdrage daalt naar 6,75 procent.
De zorgverzekeraars gaan samen besluiten welke geneesmiddelen wel en welke niet vergoed gaan worden. Het gaat dan met name om medicijnen welke door de apotheker zelf worden gemaakt.
Verzekeraars moeten duidelijk aangeven met welke ziekenhuizen en zorgaanbieders zij een contract hebben afgesloten voor 2016. De dekking voor fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering is voor veel mensen een van de belangrijkste reden om een aanvullende polis af te sluiten. Voor veel mensen wordt fysiotherapie alleen gedekt in een aanvullende polis. De diverse premies van de zorgverzekeraars voor volgend jaar zijn inmiddels bekend. Heeft u vragen rond de zorgverzekering? U kunt elke maandagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur terecht bij ons Infoloket in d’n Binger.

Nieuws projectgroepen