Dorpsoverleg Meijel

24-11-2014 - Wijzigingen voor de zorgverzekering 2015 zijn bekend

Projectgroepen > Nieuws van: Peelgeluk Zorg & Welzijn

Nieuwe logo.png


De afgelopen jaren is er veel gesneden in de dekking van de basisverzekering. Bijvoorbeeld op het gebied van fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen. Voor de zorgverzekering 2015 zijn de laatste wijzigingen bekendgemaakt. 

Kleine stijging premie zorgverzekering
De verwachting is dat de gemiddelde premie voor de zorgverzekering 2015 stijgt. Niet alleen de prijs telt. Ook zaken als serviceverlening, transparante declaratieoverzichten, of wachtlijstbemiddeling. Misschien hebt u voorkeur voor een bepaald ziekenhuis. Of juist helemaal niet. Voorkom verrassingen achteraf. Kies de polis en de verzekeraar die bij u passen.

AWBZ wordt Wet Langdurige Zorg
Per 1 januari 2015 wordt de AWBZ ingrijpend veranderd. Dit moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De AWBZ heet vanaf 1 januari 2015 de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Eigen risico 2015 stijgt naar 375 euro
De veranderingen in de zorg zorgen niet alleen voor hogere zorgpremies. Ook het eigen risico stijgt in 2015 naar 375 euro.

Psychische hulp voor kinderen niet meer onder basisverzekering
Vanaf 1 januari 2015 wordt psychische hulp voor kinderen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dat komt door de invoer van de Jeugdwet.

Vergoeding reiskosten orgaandonoren
Orgaandonoren krijgen voortaan hun reiskosten vergoed van hun eigen verzekeraar.

Zorgnota van zorgverzekeraar wordt duidelijker in 2015
Veel mensen vragen zich af wat een ziekenhuisbehandeling kost. Al sinds juni 2014 geven zorgverzekeraars hier meer duidelijkheid over. Doordat verzekerden nu inzicht kunnen krijgen in hun declaraties, kunnen ze zien of de premie is 'terugverdiend'.

Wat wordt er toegevoegd aan de basisverzekering 2015?
In 2015 komen verschillende soorten zorg die voorheen door de AWBZ werden vergoed, te vallen onder de basisverzekering. Daarmee worden zorgverzekeraars hiervoor verantwoordelijk.

Wat verandert er aan de vrije artsenkeuze?
In Nederland mag je zelf je huisarts of andere hulpverlener kiezen. Dat wordt 'vrije artsenkeuze' genoemd. Per 2016 gaat hier het een en ander aan veranderen.

Bij welke zorgverleners kan ik in 2015 terecht?
Zorgverzekeraars sluiten elk jaar opnieuw contracten af met zorgverleners, zoals ziekenhuizen, privéklinieken en fysiotherapeuten. Het is daarom belangrijk om te controleren of jouw zorgverzekeraar wel een contract heeft met de zorgverlener waar jij graag heen wilt. Ook als je niet overstapt. De meeste zorgverzekeraars maken uiterlijk vanaf half november bekend met welke zorgverleners zij contracten afsluiten voor de zorgverzekering 2015.

Overstappen zorgverzekering 2015
Je kunt ieder jaar tussen half november en eind december overstappen naar een andere zorgverzekering. Alleen in bijzondere situaties kun je ook op andere momenten overstappen. Wil je wisselen van zorgverzekering in 2015? Dan moet je voor 1 januari je zorgverzekering opzeggen.

Kunt u het nog allemaal volgen of kan ik ergens advies krijgen? Wij proberen u op weg te helpen!

Infoloket Meijel: maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur in  gemeenschapshuis d’n Binger. Zorgvraaguurtje van 11.00 tot 12.00 uur.

Nieuws projectgroepen