Dorpsoverleg Meijel

22-10-2014 - Eenmalig tegemoetkoming koopkrachtverlies minima

Projectgroepen > Nieuws van: Peelgeluk Zorg & Welzijn

koopkrachtverlies.jpg

Het kabinet heeft besloten om burgers met een laag inkomen extra financieel te ondersteunen. Hiermee wil het kabinet eenmalig het koopkrachtverlies van de sociale minima in 2014 verzachten. In de gemeente Peel en Maas ontvangen mensen met een uitkering (WWB, IOAW, IOAZ) het bedrag automatisch op hun rekening in december. Het gaat om mensen die ouder zijn dan 18 jaar en een inkomen hebben die ten hoogste 110 procent van het sociaal minimum is. Samenwonenden/gehuwden krijgen eenmalig 100 euro, een alleenstaande ouder 90 euro en een alleenstaande 70 euro.

Heeft u het Centraal Administratiekantoor (CAK) toestemming gegeven om uw gegevens aan de gemeente over te dragen, dan ontvangt u automatisch een aanvraagformulier. Wij vragen u op dit formulier de gegevens in te vullen en het formulier te ondertekenen. U kunt het formulier en de gevraagde bewijsstukken kosteloos terugsturen naar gemeente Peel en Maas, t.a.v. Afdeling WZI, Antwoordnummer 4022, 5980 ZX Panningen.

Voldoet u aan de voorwaarden, maar bent u nog niet bekend bij de gemeente Peel en Maas, dan kunt u het aanvraagformulier downloaden via www.peelenmaas.nl > Inwoners > Werk en inkomen > Eenmalige tegemoetkoming koopkrachtverlies 2014. U kunt het ingevulde aanvraagformulier kosteloos terugsturen naar bovenstaand antwoordnummer. Heeft u geen toegang tot een computer met internet, dan kunt u in het gemeentehuis, tijdens de reguliere openingstijden, een papieren aanmeldingsformulier ophalen.

Sluitingsdatum is 1 december.

Nieuws projectgroepen