Dorpsoverleg Meijel

21-09-2014 - Zorgmijden wordt zorgelijk

Projectgroepen > Nieuws van: Peelgeluk Zorg & Welzijn

Huisartsenvereniging trekt aan de bel ... angst voor verergering van aandoeningen en hogere kosten doordat meer mensen zorg mijden.
Zorgmijden neemt steeds zorgwekkender vormen aan. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging naar de mate waarin patiënten om financiële redenen het advies van hun huisarts niet opvolgen.
Het nieuws dat veel patiënten om financiële redenen medicijnen niet afhalen of niet naar een psycholoog gaan, zorgde vorig jaar voor veel ophef. Hoewel we hoopten op een tijdelijk fenomeen, blijkt het om een structureel probleem te gaan. Wat dit jaar een nieuw dieptepunt bereikt, nu steeds meer mensen ook verwijzingen naar het ziekenhuis niet opvolgen. Dat betekent dat mensen onnodig lang rondlopen met klachten, langs de lijn staan en het risico lopen op complicaties. Met alle gevolgen van dien, zodat er zwaardere ingrepen nodig zijn (in de tweede lijn).
De meeste patiënten zeggen geen of onvoldoende geld te hebben om het doktersadvies op te volgen. Dit heeft veelal te maken met een verschraling van inkomen, welke ontstaat door stapeleffecten van regeringsmaatregelen die mensen kunnen treffen, zoals: afschaffing jaarlijkse tegemoetkoming chronisch ziekte (CAK), tegemoetkoming eigen risico lagere inkomens, partnerpensioen, dat u later AOW ontvangt, belastingmaatregelen, verhoging eigen risico, hogere ziektekostenpremie, huurverhoging. En of dit nog niet genoeg is, gaan bij de gemeente ook nog allerlei regelingen vanuit de bijstand veranderen. Dit alles kan er wel aan bijdragen dat mensen financieel door het ijs zakken.
Als dit dreigt te gebeuren, is het beter dat u op zoek gaat naar mogelijke oplossingen. Het maken van een financiële planning is hierbij belangrijk, maar ook of u al gebruik maakt van alle regelingen die er bestaan om een vermindering van inkomen te compenseren. Ontvangt u wel alle toeslagen waar u recht op hebt, zijn er ziektekosten die u mogelijk kunt aftrekken van de belasting? Kan ik (nu nog) gebruik maken van minimaregelingen via de gemeente? Er is veel schaamte over, maar bij een zeer laag besteedbaar inkomen kunt u bij de voedselbank terecht.
Laat het niet zover komen dat er schulden ontstaan, maar bespreek uw probleem met de Dorps-infoloketten, Vorkmeer of gemeente. Zij kunnen u opnieuw op weg helpen.

 

Nieuws projectgroepen