Dorpsoverleg Meijel

22-08-2014 - Veranderingen in de zorg (vanaf 2015)

Projectgroepen > Nieuws van: Peelgeluk Zorg & Welzijn

Nieuwe logo.png

Ons dagelijks leven: school, werk, kinderen opvoeden, zorgen voor familie en bekenden, sporten, leuke dingen doen. Velen van ons redden zich prima. En anderen hebben er hulp bij nodig. Bijvoorbeeld als je een dagje ouder wordt, te maken hebt met een chronische ziekte of beperking, je baan verliest of schulden hebt. Een deel van die hulp werd tot nu toe geregeld door ministeries of provincies: jeugdzorg, dagbesteding voor ouderen, langdurige zorg, speciaal onderwijs. Vanaf 2015 neemt de gemeente het grootste deel van die verantwoordelijkheden over. En voor deze zorgtaken is helaas veel minder geld beschikbaar. Het moet dus anders. Wij als gezamenlijke Dorpsloketten hebben er al vaker over geschreven. Regelmatig staat er iets over in de krant of u hoort het van andere mensen. Veel extra vragen via de infoloketten levert het nog niet op. Of het moet gaan over de huishoudelijke hulp. Dat raakt sommige mensen op dit moment direct. Het jaar 2015 is een overgangsjaar. Iedereen die hulp heeft of van zorg gebruik maakt, blijft deze mogelijk behouden. Maar de gemeente gaat wel bekijken of er vervangende hulp (voorzieningen) kunnen worden geboden. Het alternatief moet op zijn minst gelijkwaardig zijn aan wat u nu al hebt maar het mag wel goedkoper. Want was het daar ook niet om te doen?
Dit alles wil niet zeggen, dat we maar moeten afwachten. In een aantal dorpen is al veel gerealiseerd. Denk alleen al aan de dagvoorziening, eetpunt en dorpsvervoer. Maar er is meer nodig, een fijnmazig netwerk om te bewerkstelligen dat iedereen mee kan en mag  doen. Dat we er voor zorgen dat we buurten of wijken krijgen waar zorg voor elkaar vanzelfsprekend wordt en we niemand in de kou laten staan. Meijel is hiermee al een stuk op weg. Leefbaarheid en sociale samenhang in buurten moeten worden versterkt,  voor zover die niet al aanwezig is. Dit doen we samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en zorgaanbieders. Het plaatje zorg moet er juist vanaf. We spreken liever over het wonen in een prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid om (thuis of in de buurt) gebruik te kunnen maken van (eenvoudige) zorg-, welzijns- en gemaksdiensten. Het klinkt misschien simpel, maar het vereist een omslag in aanpak: van aanbod naar vraag gestuurd. Daar gaat het om, niet ieder voor zich, maar we doen het samen. Je niet prettig of eenzaam voelen is niet met een pilletje op te lossen. Wel als de ander aandacht heeft voor jouw probleem.

 

Nieuws projectgroepen