Dorpsoverleg Meijel

02-07-2014 - Zorgbeurs op zondagmiddag 14 september in het gemeenschapshuis

Projectgroepen > Nieuws van: Peelgeluk Zorg & Welzijn

Nieuwe logo.png

Op weg naar een ‘Zorgzamer Meijel’

Oproep aan alle ondernemers, maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders, die verwantschap hebben met de zorg in Meijel.

Wij hebben u per brief of mail benaderd en u heeft zich al aangemeld of juist afgemeld. Dan hoeft u niet te reageren. Het kan zijn dat u niet op de lijst stond en toch belangstelling heeft, dan kunt u zich alsnog aanmelden. Zie contact of mailadres.

We willen voortborduren op het symposium, dat vorig jaar gehouden werd in oktober. Mogelijk dat u toen niet uitgenodigd was of geen belangstelling had. Maar eerst een korte inleiding.

Ging het toen om informatie en verbinden in de zorg door de verschillende sprekers die waren uitgenodigd - nu laten we zien, wat we  allemaal al hebben in ons dorp. Maatschappelijke organisaties, Algemene Hulpdienst, KBO en zo zijn er nog vele te noemen. Maar er zijn ook professionele organisaties, zoals ons zorgcentrum, artsen, thuiszorg, fysiotherapeuten, echter ook bedrijfjes en eenlingen die we mogelijk wel kennen - maar waarvan we niet weten - of ons afvragen wat er achter die voorgevel gebeurt. Dat alles willen wij u laten zien d.m.v. marktkraampjes waar zij zich kunnen presenteren. Op deze manier laten we zien dat er op het gebied van zorg al heel veel kracht zit in ons eigen dorp. Tevens is het onze wens, dat er ook weer nieuwe verbindingen ontstaan voor samenwerking of dat we op zijn minst uitspreken dat we samen onderweg gaan naar een ‘Zorgzamer Meijel’.

Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om  die middag aanwezig te zijn. Er zijn tafels  beschikbaar en hier kunt u uw eigen kraampje inrichten. Zaal open om 12.00 uur. Het publiek is vanaf 14.00 uur welkom.

Opgave via mail: h.grommen@home.nl

Of uw naam en adres per post: van der Steenstraat 33 5768AJ Meijel.

Tot ziens op de eerste zorgbeurs in Meijel op 14 september.

Nieuws projectgroepen