Dorpsoverleg Meijel

18-06-2014 - Langer thuis wonen in de langdurige zorg

Projectgroepen > Nieuws van: Peelgeluk Zorg & Welzijn

Nieuwe logo.png

In Meijel hebben we recent een enquête gehouden over de woonbehoefte bij 55 plus. Hoewel de uitkomsten nog niet  bekend zijn, willen we toch eens een paar zaken  op een rijtje zetten.

Willen ouderen wel langer thuis blijven wonen?
Ouderen geven er de voorkeur aan om steeds langer thuis te blijven wonen. Ook wanneer zij zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit is een trend die al in 1980 is begonnen. Het aantal plaatsen in verzorgingshuizen is in de periode 1980 tot 2010 gedaald van 150.000 naar 84.000. Dit is opvallend, omdat het aantal mensen van 80 jaar en ouder in dezelfde periode is verdubbeld.

Wat is het effect van het beleid op langer thuis wonen?
Met de hervorming van de langdurige zorg wordt de trend van langer thuis wonen ondersteund en verder versterkt. De overheid wil:

  • zorg      dichter bij mensen in de buurt organiseren;
  • betere      verbindingen tussen huisartsen en thuiszorg; 
  • versterking      van de positie van de wijkverpleegkundige; 
  • sociale      wijkteams om zorg in de buurt te ondersteunen.

Deze maatregelen helpen om mensen goed thuis op te vangen. Zorgorganisaties moeten waarschijnlijk beter gaan inspelen op zorg die vooraf niet te plannen is. Want mensen die langer thuis wonen en hulp nodig hebben, willen de zekerheid dat zij zorg kunnen krijgen.

Moeten mensen in de nieuwe wet ‘Langdurige zorg’ in een instelling, nu weer thuis gaan wonen? Mensen die nu in een instelling wonen, kunnen daar gewoon blijven wonen. Het langer thuis wonen geldt alleen voor nieuwe cliënten. Zij moeten hulp krijgen in hun eigen omgeving. Hoe kunnen organisaties die zorg met verblijf aanbieden, inspelen op de trend? De trend dat mensen langer thuis blijven wonen, is al langer zichtbaar. Zorgorganisaties hebben zich daar dus op kunnen voorbereiden. Zorgorganisaties met verzorgingshuizen kunnen inspelen op de daling van het aantal plaatsen. Zij kunnen zich bijvoorbeeld meer profileren als een woonzorgcentrum. Dit sluit ook beter aan op de wensen van de cliënt. Zorgorganisaties kunnen zich ook richten op de iets zwaardere doelgroep. Onder andere door de vergrijzing zal deze doelgroep de komende jaren groter worden. Er zijn ook organisaties die hun aanbod uitbreiden voor mensen die thuis wonen en zorg nodig hebben.
Kortom, het lijkt er op dat alles en iedereen in beweging is. Er komt nog veel op ons af en de vraag is of ouderen niet in de knel komen omdat met minder geld toch veelal andere vormen van zorgaanbod (moeten) komen. Tevens omdat mensen toch veel meer op anderen zijn aangewezen en dat moet dan maar echt lukken met je familie of buurt waarin je woont.

Infoloket Meijel: maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur in het gemeenschapshuis d’n Binger. Zorgvraaguurtje van 11.00 tot 12.00 uur.

Nieuws projectgroepen