Dorpsoverleg Meijel

03-05-2021 - Peelgeluk lesboek: leer je dorp kennen en geef er wat voor terug.

Projectgroepen > Nieuws van: Onderwijs

Peelgeluk - Lesboek -Mockup top.jpg

Peelgeluk opent je ogen
Dorpsoverleg Meijel is volop bezig met initiatieven binnen de gemeenschap om onze omgeving plezierig leefbaar te houden. Hiervoor worden binnen alle netwerken van het Dorpsoverleg initiatieven ontplooid die bijdragen aan een leefbare omgeving. Binnen het netwerk Onderwijs is momenteel een bevlogen groep mensen aan de slag om straks, wanneer het nieuwe Kindcentrum Meijel gereed is, een Peelgeluk lesboek aan te bieden.

Middels het Peelgeluk lesboek willen we zichtbaar maken hoe mooi dichtbij én hoe dichtbij ons mooie Meijel is. Dat is niet vanzelfsprekend, dat bereiken we alleen door er samen aan te werken.

Peelgeluk lesboek
Een lesboek voor de jeugd vanaf groep 6 tot en met groep 8. Een boek over het verleden van Meijel, de inwoners, de omgeving, het wonen en beleven, het onderwijs en werken en waarom het er zo fijn is. Een boek dat gedurende de laatste drie jaar, voordat de stap wordt gezet naar het middelbaar onderwijs, jongeren bewust maakt van het leven in Meijel.

Dit lesboek, een theorie- en doe-boek, krijgt de jeugd aan het einde van de basisschoolperiode mee. Een boek dat een leerzaam en blijvend aandenken is aan Meijel.

Wil je meer weten of wil je ideeën aandragen? Dat kan via het e-mailadres: onderwijs@dorpsoverlegmeijel.nl

Peelgeluk - Lesboek -Mockup diagonal(1).jpg

Nieuws projectgroepen