Dorpsoverleg Meijel

07-02-2019 - Oproep onderzoek dorpsontmoeting Sint Jozef

Nieuws > Overig nieuws

sintjozef.jpg

Sint Jozef wonen en zorg in Meijel staat aan de vooravond van een verbouwing met nieuwbouw. De organisatie is sterk verbonden met het dorp en de gemeenschap en werkt nauw samen met verschillende vrijwilligersorganisaties.

 

Op dit moment is de binnentuin van het gebouw een ontmoetingsplaats voor veel ouderen. Er worden dan ook verschillende activiteiten vanuit Sint Jozef georganiseerd. Tot op heden is hier een maximale verbinding tussen bewoners van Sint Jozef en Meijel. Dit zal naar verwachting in de nabije toekomst veranderen omdat veel bewoners meer op de huiskamers zullen verblijven en daar meer aangepaste activiteiten zullen hebben. Daar waar mogelijk zullen zij gestimuleerd blijven worden te participeren in passende activiteiten .

 

Doordat de “reuring” in de binnentuin op de begane grond zal veranderen en we tegelijkertijd een nieuwe generatie aanleunbewoners en senioren uit het dorp verwelkomen, willen we voor de komende jaren meer aansluiten bij hun behoeften. Om deze behoeften en wensen in kaart te brengen wil Simone de Kok (toegepast gerontoloog) graag in gesprek gaan met inwoners van Meijel, die tussen de 65 en 75 jaar zijn.

Het gesprek zal gaan over zaken als: wat zijn uw huidige ervaringen ten aanzien van de dienstverlening op het gebied van zorg, wonen en welzijn in Meijel, wat vindt u goed gaan, wat vindt u minder goed gaan, zijn er zaken die u mist, wat is er nodig om wat prettig is te waarborgen in het dorp, wat is belangrijk in het dorp voor uw leven, welke verwachtingen heeft u over de belangrijke zaken over zo’n 5 tot 10 jaar, hoe verwacht u dat uw eigen leven er over 5 tot 10 jaar uit zal zien, wat maakt de dag de moeite waard. 

Wilt u meewerken aan dit onderzoek of wilt u eerst meer informatie dan kunt u contact opnemen met Simone de Kok: s.dekok@sintjozefwonenenzorg.nl of via telefoonnummer 077-4667878.

Het gesprek zal ongeveer een uur duren en kan bij u thuis of in Alexanderhof plaatsvinden. Uw informatie zal vertrouwelijk en anoniem worden behandeld.

Nieuws projectgroepen