Dorpsoverleg Meijel

30-11-2016 - De kunstwerken voormalige gemeentehuis van Meijel blijven bewaard

kunstenwerken-gemeentehuis-meijel.jpg

In het voormalige gemeentehuis van Meijel blijven de 4 glas in loodramen van kunstenaar Peter Schoofs en het sgraffitowerk “St. Nicolaas” van kunstenaar Kazimir Knotke bewaard.

De vier glas in loodramen
De vier glas in loodramen zijn gemaakt in rondom het jaar 1960 door kunstenaar Peter Schoofs. Hij maakte een raam dat de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog symboliseert. Dit raam werd geschonken aan de voormalige burgmeester P.L. Sanders in 1961, die 40 jaar burgemeester van Meijel was. Een tweede raam symboliseert het zonneschip met bestuur. Het raam diende de raadsleden te wijzen op hun verantwoordelijkheden bij het besturen van het schip (de staat). Een derde raam symboliseert het Peeldorp Meijel met turfsteker en het vierde raam laat een beeld zien van veengebied naar cultuurgebied. In die tijd een actueel thema, aangezien dit de tijd was van ontginningen en ruilverkavelingen.

Kunstwerk St. Nicolaas
Het originele sgraffito kunstwerk St. Nicolaas symboliseert St. Nicolaas op diverse wijze. St. Nicolaas was o.a. de patroonheilige van schippers en in een legende de bevrijder van drie onschuldige gevangenen. Het originele werk van 1959 dat was geplaatst in de grote hal moest bij een verbouwing in 1981 wijken naar de huidige locatie in het gebouw.

De nieuwe eigenaar zorgt na overleg met de gemeente/Adviesgroep kunst en cultuur/Dorpsoverleg Meijel voor de kunstwerken
Momenteel is de eigenaar Joep van Schaijk bezig met een grondige verbouwing. In het pand komen 2 soorten horeca, te weten een restaurant en een grandcafé. Op de bovenverdieping wordt een businesshotel  met kantoren en vergaderruimtes  gerealiseerd. In het oorspronkelijke verbouwingsontwerp was voorzien dat de glas in loodramen behouden zouden worden, maar dat de muur met het kunstwerk “St. Nicolaas” verwijderd moest worden. Gelukkig nam de nieuwe eigenaar, Joep van Schaijk tijdig contact op met de gemeente om in overleg te gaan. Immers in het contract dat de gemeente had met de heer van Schaijk stond geschreven, dat de eigenaar in contact zou treden met de gemeente wanneer er iets aan de status/plaats van de kunstwerken zou veranderen.

Samen met mij (lid van de adviesgroep kunst en cultuur, tevens lid van het Dorpsoverleg Meijel) zijn gemeentelijke adviseurs Jacqueline Stienen en Sjoerd van der Laar in gesprek gegaan met Joep van Schaijk. Gezamenlijk werd geconcludeerd dat het kunstwerk van bijzondere waarde is voor de gemeenschap Meijel en dat een eventuele herplaatsing van het kunstwerk St Nicolaas vanwege het broze materiaal zeer moeilijk is. Toen later bleek dat het kunstwerk ook nog eens bevestigd was op een draagmuur zijn de verbouwingsplannen aangepast en wordt het “St. Nicolaas” verhaal meegenomen in het verhaal van de nieuwe plannen.

Het sgraffitowerk kunstwerk St Nicolaas en de glas in loodramen zullen na de opening van de nieuwe horecagelegenheid door ieder bezoeker te bewonderen zijn. Om de informatie over de glas en loodramen en het graffito kunstwerk niet verloren te laten gaan, zal de gemeente Peel en Maas van te voren zorgen voor de nodige informatiebordjes.

Namens de adviesgroep Kunst en cultuur is dit stuk geschreven door Jo Manders.

 

Nieuws projectgroepen