Dorpsoverleg Meijel

29-08-2016 - Ontmoetingsdag voor Meijelse zieken en ouderen

Nieuws > Overig nieuws

DSCN0884.jpg

Het is weer bijna september de maand, waarin de ontmoetingsdag plaats vindt, en wel op donderdag 29 september 2016 (de hele dag) in d’n Binger.

Het was dit jaar erg moeilijk om de financiën rond te krijgen. Om van diverse instanties geld los te krijgen wordt steeds moeilijker. Maar door enkele sponsoren kunnen we deze ontmoetingsdag weer organiseren.

Het programma is als volgt:

Vanaf 09.00 uur inloop met koffie/thee

10.00 uur ontspanningsgedeelte door “Ger en Thea”uit Neerkant in de Rabo zaal.

In de pauze is er tijd voor een drankje.

12.00 uur Middageten in de Rabo zaal.

14.30 uur Plechtig Maria-Lof. Voorganger kapelaan Roger Maenen, de gezangen worden verzorgd door het Dameskoor o.l.v Mevr. A. Kurvers

15.30 uur Koffie met gebak.

Afsluiting ontmoetingsdag met het aanbieden van een attentie voor iedere deelnemer.

Deelnemers die het vorig jaar hebben deelgenomen worden door de dames van het comité in de eerste helft van september bezocht. De kosten voor deelname zijn € 10,-- per dag per persoon. Bij opgave mee betalen.

Wel dient iedere deelnemer te zorgen voor eigen vervoer naar d’n Binger.

Wilt u ook deelnemen aan deze dag, of heeft u graag informatie hierover dan kunt u zich

wenden en/of tevens opgeven met een briefje in de brievenbus van

Ans Raedts Molenhaagweg 9 telefoon 077-4663153 of bij

Annie. Hanssen v.d. Steenstraat 8 telefoon 077-4661266.

De deelnemerskosten worden daarna bij u opgehaald.

Opgave voor 18 september 2016.

Nieuws projectgroepen