Dorpsoverleg Meijel

04-03-2016 - Vastenmaaltijd: Even minderen voor een ander!

Nieuws > Overig nieuws

Wereldmaaltijd.jpg

Natuurlijk gunnen we iedereen een vrij en onbekommerd leven. Probleem in onze wereld is echter dat ónze vrijheid om in overdaad te eten wat ons hartje begeert, grote beperkingen oplegt aan een ánder deel van de wereldbevolking. Als de wereldvoedselproductie eerlijk over de aardbewoners verdeeld zou zijn, zou iedereen op deze wereld elke dag te eten hebben en zou de honger de
wereld uit zijn. Dat zou toch fantastisch zijn!
“Dat zal wel” , denken u en ik dan “maar daar kan ik – eenvoudige ziel hier in Meijel – toch niks aan veranderen.”
  Maar als u en ik en al die andere eenvoudige zielen, samen in actie zouden komen, valt er wel dégelijk wat aan de situatie te veranderen. Heel veel zelfs!
Om dit (bewustwordings) proces op gang te brengen, hebben de Vormselwerkgroep; ‘Oppe Koffie’ en de parochie samen het initiatief genomen voor een zogenaamde Vastenmaaltijd. De jongens en meisjes die dit jaar het Vormsel ontvangen zijn bij deze lunchbijeenkomst onze ‘eregasten’.

Wanneer, wat en waar?
‘Oppe Koffie’ is op zondag13 maart a.s. de ‘place to be’. We verwachten u hier om 12.00 uur . We beginnen de lunch met een kop wereldmaaltijdsoep en verder is er uiteraard brood, beleg, koffie, thee en melk. Guus Prevoo van de Bisschoppelijke Vasten Aktie is aanwezig om ons te inspireren hoe ook wij ons steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld voor IEDEREEN! Ook is er een tafel ‘gedekt’ met daarop de ingrediënten waaruit een zgn. Wereldmaaltijd  bestaat. De Vastentijd is bij uitstek de gelegenheid om dit bewustwordingsproces van ‘verantwoord consumeren’ in gang te zetten. Voor de muzikale omlijsting van deze Vastenmaaltijd zorgt ons eigen Meijels kinderkoor ‘Mekiko’.

De kosten
De vormelingen die deelnemen betalen een bijdrage van € 5,00 voor deelname aan deze maaltijd; alle overigen € 9,50. Als u wilt deelnemen dient u zich vooraf aan te melden bij de secretaris van het kerkbestuur mw. Joke Hölscher. Telefoon: 466.3162. Mailen kan ook: secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Opgave is mogelijk tot en met maandag 7 maart. Houdt u er wel rekening mee dat maximaal 35 personen kunnen deelnemen. Wilt u verzekert zijn van een plekje, wees er dan snel bij!

De hoeveelheid voedsel die iedere wereldburger elke dag zou kunnen eten als de wereldvoedselproductie eerlijk zou worden verdeeld.

 

Nieuws projectgroepen