Dorpsoverleg Meijel

17-03-2015 - Voortgang sloopwerkzaamheden voormalige frikandellenfabriek Beckers

Nieuws > Overig nieuws

In de afgelopen periode is het aanwezige asbest uit de voormalige frikandellenfabriek van Beckers verwijderd.

Deze week is begonnen met de verdere voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van het gebouw. Bomen worden gerooid en er vinden werkzaamheden op het buitenterrein plaats.

Einde deze week zullen de eerste sloopwerkzaamheden aan het gebouw zelf worden uitgevoerd.

Als er vragen zijn kunt u terecht bij de contactpersonen van A. Jansen B.V. de heer Ronald Heijmans en/of de heer Roel Joosten per e-mail opbeckers@ajansenbv.com of telefonisch06 1239 5296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Deze informatie wordt ook geplaatst op de website www.kapelkeshof-meijel.nl

 

Nieuws projectgroepen