Dorpsoverleg Meijel

18-01-2015 - Werkzaamheden in het Startebos in Meijel

Nieuws > Overig nieuws

Persbericht gemeente Peel en Maas

Van woensdag 14 januari a.s. tot uiterlijk eind februari 2015 worden in het Startebos in Meijel werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het project kleinschalig bosbezit Startebos. De gemeente Peel en Maas in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland en een aantal particuliere eigenaren hebben de handen in een geslagen om gezamenlijk het onderhoud van het bos op te pakken. De uitvoering van de werkzaamheden wordt begeleid door Bosgroep Zuid Nederland.

Ruimte geven aan ‘toekomstbomen’
De werkzaamheden in het Startebos hebben als doel het geven van ruimte aan de ‘toekomstbomen’. De belevingswaarde en diversiteit van het gebied nemen hierdoor toe. In totaal wordt circa 15 hectare bos gedund. Dit betekent dat sommige bomen worden weggehaald. Deze bomen zijn met strepen gemarkeerd. Ook worden bomen die op termijn gevaar op kunnen leveren voor wandelaars, fietsers en overig verkeer uit voorzorg weggehaald. 

Rekening houden met flora en fauna
Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden zijn kwetsbare nestbomen en burchten geïnventariseerd en gemarkeerd. De werkzaamheden vinden in verband met het broedseizoen plaats voor 15 maart 2015.

Dunnen van het bos
Het dunnen van het bos, ofwel het verwijderen van bomen, zorgt ervoor dat overblijvende bomen ruimte krijgen verder te groeien. Hierdoor gaan deze bomen beter groeien en worden ze dikker, stabieler en vitaler. Deze dunning moet er voor zorgen dat er uiteindelijk meer boomsoorten de kans krijgen het kronendak te bereiken. Daarnaast komt er als gevolg van de dunning meer licht op de bodem waardoor de struiklaag van het bos zich beter kan ontwikkelen. Dit is goed voor de soortenrijkdom en zorgt er tevens voor dat het bos er aantrekkelijker uit komt te zien.

Zagen en opruimen
De werkzaamheden worden uitgevoerd met een oogstmachine die de bomen velt, ontdoet van zijtakken en de stam in stukken zaagt. Het hout wordt in de houtverwerkende industrie verwerkt tot planken, latten, bouwplaten of gebruikt om energie op te wekken. De paden door het bos worden dagelijks opgeruimd en schoongemaakt. Hier en daar zullen kleine hopen van takken blijven liggen. Bij de toegangswegen tot het bos worden informatieborden geplaatst over de werkzaamheden.

Meer informatie
Voor eventuele vragen over de uitvoering kunt u terecht bij dhr. R. Van Eerden, 06 5325 6239. Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met de heer Jan Vullings van de gemeente Peel en Maas.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Peel en Maas, Marieke Verstappen, team Communicatie, telefoon 06 5498 4189 of (077) 306 66 66, Panningen.

Nieuws projectgroepen