Dorpsoverleg Meijel

27-06-2014 - 25 jaar Bridgeclub Meijel met als hoogtepunt: de Kei

Nieuws > Verenigings nieuws

Wilhelmien Janssen.jpg

Tijdens de feestdrive rond 25 jaar BridgeClub Meijel werd door districtbestuurder de heer A. van Cruchten aan Wilhelmien Janssen-Jaspers de Kei uitgereikt. Een zeer hoge onderscheiding voor een langdurige en enorme inzet van een NBB lid.

Wilhelmien werd beduusd van de lovende woorden en het daverende applaus. Eerder had voorzitter Henk Lansbergen op de door hem bekende wijze teruggekeken op het 25 jarig bestaan van de vereniging. Hij roemde de initiatiefnemers, sprak over de start en aanloopjaren, over bestuurders en Technische Commissieleden. Over mensen die 25 jaar lid zijn. Deze kregen een roos en een oorkonde. Een eervolle vermelding had hij bij het paar mevrouw Lies Trines-Derckx en de heer Pierre Ceulen. Al 25 jaar een vast bridgepaar. Bridgers weten hoe uniek dat is.

Lovende woorden waren er over de geweldige inzet van alle huidige en voormalige bestuurders en Technische Commissieleden. Ieder leverde op zijn of haar manier een bijdrage aan 25 jaar BridgeClub Meijel. Trots was hij om voorzitter te mogen zijn van een club met zulke trouw opkomende leden.

Natuurlijk passeerden ook de verdiensten van Wilhelmien. Als secretaris, als bestuurslid, als wedstrijdleider, als voorzitster van de TC, als inkoopster van prijzen, als bemiddelaarster/koppelaarster van mensen zonder bridgepartner (dat is zeer belangrijk voor menig lid en voor de sfeer binnen de vereniging). Zij deed (chapeau!) 25 jaar lang de lampen aan en de deur op slot. Een oorverdovend applaus onderstreepte het gelijk van de voorzitter. Ten slotte wenste de voorzitter allen een gezellige en zonnige dag toe.

Na tekst en uitleg door Tjeu Tinnemans over de feestdrive konden de zestig deelnemers in één van de vier Meijelse horecagelegenheden van start. Rond 18.00 uur verzamelden de leden zich weer in het subtiel maar vooral feestelijk aangeklede verenigingslokaal. Tussen een heerlijke soep en het hoofdmenu werd de uitslag van deze bijzondere feestdrive bekend gemaakt. Zonder anderen te vergeten melden wij dat het bridgepaar mevrouw Drina Manders en de heer Pierre Verstappen als glorieuze winnaars uit de strijd kwamen. De vereniging kijkt terug op een zeer geslaagde jubileumdrive. Dank aan de deelnemers en het feest comité.

 

Nieuws projectgroepen